Kiedy możesz wyrejestrować się z ZUS

Informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Korzystaj z prawa wspólnoty europejskiej. Masz wolność wyboru. Tak stanowią aktualne ustawy i inne właściwe przepisy wykonawcze. Nasz serwis umożliwi Ci szybkie rozpoczęcie procedury transferu ubezpieczenia i płacenie składek w innych państwach EU (np. Niemczech, Słowacji) zamiast ZUS-u w Polsce.

Szukasz trwałego rozwiązania problemu składek ZUS ?

Zostań członkiem Eurozus. Umożliwiamy ustawowy transfer ubezpieczeń społecznych do Niemiec, Słowacji i innych państw Unii Europejskiej. Bezpiecznie, bez ryzyka, bez problemów. Od jutra przez możesz płacić niższe składki a Twój kapitał emerytalny będzie przyrastał 3-4x szybciej jak w polskim ZUS-ie. Jak to możliwe? To proste - organizacje takie jak nasza działają na całym świecie. Wszyscy wspólnie pracujemy na rzecz zmniejszenia ucisku podatkowego. Żyjemy w czasach gdy polski system jest coraz bardziej zadłużony a przyszłe świadczenia tracą na wartości. Przeciwdziałamy temu legalnie, zgodnie z podstawowym prawem człowieka do migracji i wolnego wyboru.

Transfer ubezpieczenia dla osób pracujących

EurozusPolski ZUS
Prawo do emerytury minimalnej5 lat5 lat
Wysokość emerytury minimalnej w EUR630 EUR160 EUR
Podatek dochodowy (netto)
Kwota wolna od podatku skarbowego16000 EUR*3100 zł
Oszczędność przy zarobkach 2000 zł/mies.400 zł/mies0 zł
Oszczędność przy zarobkach 3000 zł/mies.600 zł/mies0 zł
Oszczędność przy zarobkach 5000 zł/mies.950 zł/mies0 zł
Kapitał początkowy na koniec 5 rokuok. 36000 złok. 80 zł
Podsumowanie
Podstawy emerytury minimalnej w 2015r.640 EUR635 zł
Zyski na ZUS i podatkach przez 5 lat * ok. 74000 zł0 zł

Porównanie: w Niemczech kwota wolna od podatku dochodowego wynosi 16000 EU, w Polsce 800 EU .

 

Wymiary składek (Optymalizacja ZUS)

 • rejestracja: 85 EUR (350 zł) - koszt jednorazowy
 • lub 85 EUR / mies (350 zł) koszt składkowy ze składką emerytalną
Kontrakt na czas określony (min. 2 lata) lub nieokreślony z możliwością rezygnacji / wypowiedzenia 1 miesiąc. Informacja przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W Polsce nie trzeba już płacić ZUS. Nadal prowadzisz firmę i rozliczasz się tylko z urzędem skarbowym na tych samych zasadach jak dotychczas.

* - możliwość obniżenia składki ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech. (z 33% do 15%)

 
Oferujemy
 • szybki i bezpieczny transfer ubezpieczenia społecznego
 • obniżenie kosztu obowiązkowych składek ubezpieczeń ustawowych
 • gwarantowane nabycie praw do europejskiej (np. niemieckiej) emerytury
 • pełną obsługę, doradztwo i pomoc
 • możliwość pracy zarobkowej
Korzyści
 • członkostwo w europejskim systemie ubezpieczeń społecznych
 • oszczędności płatnicze i większe zarobki każdego miesiąca
 • świadczenia socjalne i opiekuńcze na konto
 • bezpłatny lekarz i opieka medyczna w Polsce

 

Koszt składkowy i aktywacja
 • Rejestracja - jednorazowy koszt 
 • Składki:ok. 350 zł /miesiąc
Płatności max. do 20 dnia miesiąca. Aktywacja ubezpieczeń do 30 dni po dokonaniu pierwszej płatności.
Ubezpieczenie obejmuje cały okres umowy, od pierwszego dnia (data wpisana na umowie).

Fundamenty ubezpieczeń i emerytury europejskiej


Dyrektywa EFE zapewnia mieszkańcom krajów Unii swobodę wyboru funduszu, do którego chcą przynależeć. Swoboda ta gwarantuje obywatelom państw Unii Europejskiej możliwość korzystania z oferty zagranicznych funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych. W założeniu mieszkaniec każdego z krajów Unii będzie mógł zadecydować, czy bardziej satysfakcjonuje go korzystanie z usług ubezpieczeniowych funkcjonującego w jego kraju rodzinnym, czy może woli wybrać inny, dostępny w Unii system.

Opinia na temat zbiegu podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę i działalności gospodarczej na terenie dwóch lub więcej państw

Na wstępie należy wskazać tytuły podlegania ubezpieczeniom społecznym. Do tego katalogu zaliczamy przede wszystkim umowę... czytaj dalej

Rejestracja Eurozus

Zarejestruj się i zostań członkiem Eurozus


 • fundusz emerytalny
 • ubezpieczenia społeczne
 • fundusz zapomogowy
 • fundusz zdrowotny
 • umowa o pracę
 • formularze i druki
 • wynagrodzenie za pracę


To są fakty

Masz firmę?
Możesz zarabiać więcej a Twoja rodzina będzie zabezpieczona przez fundusz pracowniczy Eurozus.

16000 EU wolne od podatku dochodowego!

Pomocne linki

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Ambasada Rzeczypospolitej
  Polskiej w Republice Federalnej
  Niemiec
 • Niemieckie Ubezpieczenie
  Emerytalno-Rentowe
  Berlin-Brandenburg
 • Poradnia dla pracownikow
  oddelegowanych do pracy
  w Niemczech