1. Όψεις της Λαμίας χθες και σήμερα

Η Λαμία από το 869 μέχρι το 1836 είχε την ονομασία Ζητούνι. Οι Τούρκοι κάτοικοί της μιλούσαν την ελληνική γλώσσα των χριστιανών. Η απελευθέρωση της Λαμίας από τους Τούρκους έγινε στις 28 Μαρτίου 1833 ημέρα Παρασκευή. Μετά την απελευθέρωση η Λαμία αρχίζει να ανοικοδομείται. Το 1840 σε προϋπολογισμό του Δήμου Λαμίας μεταξύ των δαπανών αναγράφεται και το ποσό των 100 δραχμών για το σχέδιο πόλεως. Τα ονόματα των πλατειών και των δρόμων ήταν τούρκικα. Το 1858 αντικαταστάθηκαν με ελληνικά. 

Στα νέα πολεοδομικά σχέδια του 19ου αιώνα οι πλατείες έχουν ένα ρόλο-κλειδί. Συναρθρώνουν τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλης, υποδέχονται τα νέα δημόσια κτήρια και παρέχουν τον ανοικτό χώρο 
που επιτρέπει την ανάπτυξη του δημόσιου βίου και της κοινωνικότητας των κατοίκων. Η νεοελληνική πλατεία συνδυάζει τις λειτουργίες που συσσωρεύτηκαν ιστορικά με τις σύγχρονες ανάγκες. Γίνεται ένα θεμελιακό στοιχείο του αστικού ιστού και συνάμα προνομιακός δημόσιος χώρος. 

Κατά το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, η Λαμία αποκτάει ορισμένα δημόσια καταστήματα αλλά και ιδιωτικά, τα οποία επιλύουν στεγαστικά προβλήματα και βελτιώνουν αισθητικά την πόλη. Η χάραξη, η επέκταση, η κατασκευή νέων δρόμων, αλλά και η ονομασία αυτών εξωραΐζουν την πόλη και διευκολύνουν το έργο των δημόσιων υπηρεσιών (απογραφή, επίδοση επιστολών κα).
Οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα είναι καθοριστικές για την οικιστική ανάπτυξη της Λαμίας . Μέχρι το 1925 ο πληθυσμός της Λαμίας αυξάνεται ραγδαία λόγω του ερχομού των προσφύγων, αλλά και άλλων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών (π.χ αποτσιφλικοποίηση της περιοχής). Οι πρόσφυγες που εγκαθίστανται στη Λαμία δημιουργούν τη δική τους συνοικία, τη "Νέα Μαγνησία", στο ανατολικό τμήμα της πόλης, η οποία αναγνωρίστηκε ως κοινότητα το 1946 και το 1951 ανήκε πια διοικητικά στη Λαμία. Με την απαγόρευση της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ ανακόπτεται το μεταναστευτικό ρεύμα και παρουσιάζεται αύξηση των τοπικών πληθυσμών, μεταξύ αυτών και της Λαμίας. Η γεωργική καλλιέργεια και η κτηνοτροφική παραγωγή δεν επαρκούν για τη συντήρηση των πολυπληθών οικογενειών της υπαίθρου, ενώ παράλληλα η βιομηχανία που στην ελληνική επαρχία είναι γενικότερα ανύπαρκτη, δεν μπορεί να απορροφήσει το εργατικό δυναμικό. Στη φθιωτική επαρχία δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες υποδομές (σχολεία - γιατροί- γεωπόνοι- χώροι ψυχαγωγίας), που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν το ρεύμα αστυφιλίας, που άρχισε να διογκώνεται. Αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες συνέβαλαν στη μετακίνηση του πληθυσμού του ορεινού όγκου ((Οίτης-Βελουχίου - Όθρυος). Οι Αμπλιανίτες βοσκοί, στους χώρους που έβοσκαν τους χειμερινούς μήνες τα κοπάδια τους, αργότερα δημιούργησαν τις μόνιμες κατοικίες τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα "Αμπλιανίτικα" το 1928. Στα 1924 έγιναν τα "Γαλανέικα" από Γαρδικιώτες των Ομιλαίων οι οποίοι είχαν αγοράσει εκτάσεις στο βόρειο μέρος της πόλης. Επίσης η αποτσιφλικοποίηση της κοιλάδας του Σπερχειού συνετέλεσε πολύ στη δυνατότητα εγκαταστάσεως κατοίκων της υπαίθρου γύρω από τη Λαμία. Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν (κατοχή και εμφύλιος) εξέλειπαν από την πόλη οι παλιές αρχοντικές οικογένειες (τα ¨τζάκια") λόγω απώλειας προνομίων (με την απαλλοτρίωση), φθοράς ή μετακίνησης προς την Αθήνα με αποτέλεσμα να αλλάξει η κοινωνική σύνθεση της πόλης, να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές -οικονομικές καταστάσεις και η Λαμία να μεταμορφώνεται από το ακριτικό, φτωχικό Ζητούνι, σε  αναπτυσσόμενη πόλη. 

Τα νεοκλασικά κτίρια της Λαμίας 


ΠΗΓΕΣ:
 "Λαμία, Ιστορική και κοινωνική έρευνα" Γ. Α Πλατή  1973
"Τα Σαϊπάεικα. Η συνοικία Τρουμπέ της Λαμίας", Μαρίας Τζιβελέκη-Πολυμεροπούλου , 1994