Dodací a záruční podmínkyruka na vyspravení komunikace.
 
Zde záleží na vybraném druhu opravy, zatížení a podkladu.
Doprava směsi do 40 km - zdarma 
 
 
Materiály pro opravy komunikací do Turba 5000 Combi, zde používáme certifikováné materiály určené pro výspravky komunikací
 
(katioaktivní asfaltovou emulzy Emultech T)
(drcené kamenivo frakce 2/5, 2/4 Košťálov)
 
 
Materiály pro opravy a výstavbu komunikací, zde používáme certifikováné materiály přímo z obaloven.
 
Materiály pro spárování a penetrace, zde používáme certifikováné materiály přímo z emulzních stanic Eurovia, Biguma
 
 
  • teplá bitumenová zálivka Biguma T 82
  • studená zálivka Emultech T nebo Stradafix