O firmě

Robert Hosa podniká od roku 1995.
Na jaře 2012 jsem převedl stavební činnost v oblasti oprav a výstavby silnic do společnosti s ručením omezeným, která dále pokračuje s veškerým vybavením, know how a zákazníky, přebírá i záruky za dosud provedené práce.

vznik s.r.o.             28.03.2012       
plátce DPH            01.04.2012

Cílem změny je vystupovat vůči zákazníkům v čitelnější a transparentnější podobě.
  • účetní závěrky jsou zveřejňované ve Sbírce listin obchodního rejstříku (Městský soud Praha)
  • veřejné dostupné zápisy v Obchodním rejstříku a Živnostenském rejstříku
  • veřejně dostupný záznam v registru plátců DPH, registru ekonomických subjektů (ARES)
  • jasná pravidla fungování SRO popsaná v obchodním zákoníku
  • přesná pravidla vnitřní administrativy díky soustavě podvojného účetnictví
  • rychlejší a přesnější informace o vývoji hospodaření
  V roce 2009 jsme zakoupili druhou soupravu Turba 5000, abychom lépe uspokojili poptávku po tomto druhu oprav silnic.
 
  Vzhledem k velkému množství výtluků a zničených silnic po zimě, je již nyní možné zamlouvat termíny na opravu komuninikací.
 
  tel: 603 869 188