Naše služby‎ > ‎

Silniční značení

Vodorovné dopravní značení -vytvoření nového značení nebo obnova starého. Odstranění starého značení. Můžete si zvolit barevný odstín (bílá, modrá, žlutá, plastická, akustická atd).

Svislé dopravní značení - prodej nových svislých dopravních značek včetně instalace na místě. Můžete si vybrat počet značek a jakoukoliv dopravní značku z katalogu.

Dočasné dopravní značení - pronájem přechodného (dočasného) dopravního značení.

Svodidla, retardéry, zábradlí - svodidla, ocelové-žulové retardéry v obytných čtvrtích, zábrany proti nechtěnému pádu na vozovku z chodníku, zábradlí na míru svařované

Městský mobiliář - lavičky, koše, městské orientační systémy, veřejné osvětlení, květináče, informační tabule, kolostavy, autobusové zastávky, mříže ke stromům, sloupky dle katalogu

Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188 nebo pište na  udrzbakomunikaci@seznam.cz  


www.silnicniznaceni.cz  www.silnicniznacky.cz   www.znacenisilnic.cz