Naše služby‎ > ‎

Opravy silnic BAGELA

Překopy, nájezdy, nádvoří, odstavné plochy, cyklostezky, větší úseky místních silnic, parkovací místa

Ve všech výše uvedených případech není zásadním požadavkem kvalita asfaltu (nový) a stejnorodost a dokonalost povrchu. 

Pak Vám nabízíme možnost použití již jednou použitého asfaltu (kry, škrábanka) a vlastní výstavba-oprava vyjde levněji.

Výhody:
  • levnější varianta
  • využití odpadového materiálu (vybourané kry nebo odfrézovaný starý povrch)
  • možnost provádět výstavbu-opravu i v zimním období (když jsou obalovny zavřené)


            


Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188