Naše služby‎ > ‎

DEMOLICE

DEMOLICE STAVEB - jednotlivé varianty budou popsané níže, jedná se v podstatě o odstranění zdiva a to buď ručně nebo bouracím kladivem, lžící bagru či UDS nebo bagrem s extrémně dlouhým ramenem. Při vyšších budovách připadá v úvahu buď postupné bourání odshora nebo pyrotechnik. Někdy lze bourat z plošiny. 
                                                                                                                                                                                                                      
DEMOLICE STŘECH - v některých případech složitější průběh demolice. Konstrukce může být propojená s vedlejší sazbou, hrozí spadnutí na vedlejší stavbu. Odstraníme střešní tašky, latě, trámy. Nadrcené vypalované střešní tašky je možné použít k zásypu v místě demolice. V podstatě se jedná o čistý materiál.


DEMOLICE BETONOVÝCH PODLAH - Jedná se o demolice v interiérech, kdy došlo k poškození stávajících podklad provozem (skladováním, výrobou) a ten je potřeba nahradit novým. Použijeme minibagr s kladivem, nakládání dumperem nebo malým čelním nakladačem a odvoz na skládku či k recyklaci.   
                                                                                                                                                                                                                      
DEMOLICE STODOL - Jedná se o poměrně jednoduchý druh objektu (žádné sítě, žádná technologie, prostor okolo, často vesnice atd). Kompletní demolici lze provést i do 2 dnů (při zorganizování dopředu). 


DEMOLICE KRAVÍNŮ, TELETNÍKŮ, PRASEČÁKŮ - Bývalé kravíny se předělávají na skladovací haly nebo výrobní haly. Teletníky a prasečáky již méně (nízké stropy). Jde o vybourání technologií a betonových žlabů. Vybouranou suť můžeme po recyklaci (rozdrcení) použít k zasypání jímek a kanálů k odvodů močůvky. 

         


Pro domluvu termínu a stanovení ceny dle rozsahu prací volejte na mob.: 603 869 188 

Nebo více na www.demolice-staveb.eu