Welkom op de website van OV1

Rekenen
Taal
Projecten
naar de G+ pagina voor foto's
Andere Websites
Agenda
koken

Deze website is aangepast ontworpen voor de leerlingen in opleidingsvorm 1 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Janshof te Mechelen.

In Opleidingsvorm 1 bereiden wij de leerlingen voor op een toekomstig leven in een beschermd leefmilieu : een activiteitencentrum, een dagverblijf of een leefgroep voor niet-werkende volwassenen met een verstandelijke beperking.

Hierbij vertrekken wij van de mogelijkheden die de leerlingen in zich hebben of reeds verworven hebben. Samen leven met anderen betekent met elkaar kunnen " praten ", vragen durven en kunnen stellen, samen pret maken, samen winkelen, communiceren met een ruimere wereld.

Wij willen elke leerling met de meest geschikte middelen stimuleren om zijn mogelijkheden en vaardigheden te ontwikkelen, zodat hij/zij voorbereid is op zijn/haar volwassen leven.

Wens je kennis te maken met onze volledige school: www.sint-janshof.be

Hobby vliegtuigen en helikopters