Opistolaiskunta palvelee

                                                
                                                  
Opistolaiskunnan jäseniä ovat kaikki Seinäjoen kansalaisopistossa opiskelevat ja säädetyn kurssimaksun maksaneet opiskelijat ja voivat siten hyödyntää opistolaiskunnan palveluja.