Α' Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας - Βόλος 2012 - video

Η συμμετοχή της ΟΠΙΚ στο Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας
Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα
Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 25-27 Μαΐου 2012


Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης: Η Ιστορία και οι ιστορίες από τη γειτονιά


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Οι κοινότητες γράφουν την ιστορία τους: ομάδες προφορικής ιστορίας, εμπειρίες και μέθοδοι
Συντονίστρια: Μαρία Θανοπούλου
Από την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης συμμετείχαν: Ιάκωβος Ανυφαντάκης, Τασούλα Βερβενιώτη, Κατερίνα Κυριακού, Αργυρώ Κυριακούλη