Οι ομάδες

Η επιτυχία του σεμιναρίου και η μεγάλη συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκειά του οδήγησε στο επόμενο βήμα, τη συγκρότηση θεματικών ομάδων με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

Αυτά ανταποκρίνονταν σε ποικίλα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως είναι η μακρόχρονη κατοίκηση στην περιοχή (περιλαμβάνεται ως δομημένος χώρος σε πολεοδομικούς χάρτες ήδη από το γ΄ τέταρτο του 19ου αιώνα), η συνεχής οικιστική ανάπτυξη ακόμη και τώρα, που γράφονται αυτές οι γραμμές, η εντυπωσιακή στην ποικιλία της κοινωνική διαστρωμάτωση και η χαρακτηριστική δημογραφία, μοναδική ίσως περίπτωση για όλο το Λεκανοπέδιο – ας μην ξεχνάμε ότι η Κυψέλη απορρόφησε μεγάλο αριθμό εσωτερικών μεταναστών στη Μεταπολεμική περίοδο, υπήρξε τόπος εγκατάστασης προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής για τρεις περίπου δεκαετίες (δεκ.’20-δεκ.’50), ενώ κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες δέχεται τα αλλεπαλληλα κύματα μεταναστών που καταλήγουν στην πρωτεύουσα.

Η δημιουργία των ομάδων διαφοροποίησε το σκηνικό: Την αρχική ολιγομελή ομάδα, που με πρωτοβουλία της είχαν ξεκινήσει τα μαθήματα, τη διαδέχτηκε μια νέα οντότητα, μια νέα συλλογικότητα, που αναδύθηκε αργά αλλά αποφασιστικά – η ΟΠΙΚ.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η ΟΠΙΚ παραμένει στην πράξη μια ομάδα ανοικτή, γιατί οι αποφάσεις της είναι από την αρχή, και παραμένουν μέχρι τώρα, συλλογικές. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους εθελοντές που είχαν παρακολουθήσει το σεμινάριο τελικά δεν συνέχισαν, η ΟΠΙΚ παραμένει μια ευάριθμη ομάδα, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η δράση της προϋποθέτει εθελοντική εργασία και μάλιστα εξειδικευμένη, όπως είναι η Προφορική Ιστορία.

Είκοσι εθελοντές συγκροτούν πια από το φθινόπωρο του 2011 τρεις ομάδες με ερευνητικό αντικείμενο, αντίστοιχα, τη δεκαετία του 1940, τη μετανάστευση και την καθημερινή ζωή στην Κυψέλη σε όλες τις εκφάνσεις της από τον Μεσοπόλεμο και έπειτα (η γειτονιά και η ανοικοδόμηση, οι ενδοοικογενειακές σχέσεις, η ψυχαγωγία και η διασκέδαση, η εργασία και η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση κ.ο.κ.)

Τον Νοέμβριο 2012 η ΟΠΙΚ οργάνωσε σεμινάριο για την μεθοδολογία και τις τεχνικές της συνέντευξης της Προφορικής Ιστορίας. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες είναι σήμερα μέλη της ΟΠΙΚ και στις παραπάνω ομάδες έχει προστεθεί και η ομάδα για την καταγραφή της οικονομικής κρίσης