Β΄Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας, Αθήνα, 6-9 Μαρτίου 2014
Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας, Αθήνα, 2012 

Α' Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας - Βόλος 2012 - video
Ημερίδα ΟΠΙΚ - 7 Απριλίου 2012 - φωτογραφίες
Ημερίδα ΟΠΙΚ - 7 Απριλίου 2012 - videos
Videos

➜