Β΄Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας, Αθήνα, 6-9 Μαρτίου 2014

Η ομάδα ΚΡΙΣΗ της ΟΠΙΚ συμμετείχε στο Β΄Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας την Κυριακή 09/03/2014, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με θεματική: 

Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης, Ομάδα για την Κρίση, Ζώντας την κρίση και συλλέγοντας προφορικές μαρτυρίες γι’ αυτήν.

Στην Ομάδα για την Κρίση της ΟΠΙΚ συμμετείχαν: Τασούλα Βερβενιώτη, Όλγα Καραγιάννη, Πέτρος Γιαλιατσάτος, Χαρά Παρασκευοπούλου, Ισμήνη Στέλιου