ΟΠΙΚ 2011-2012 - οδηγοί συνέντευξης

Δεκαετία '40
 

Εκπαίδευση 

Καθημερινή Ζωή 

Μετανάστευση
Paul Thompson  - Φωνές από το Παρελθόν - Οδηγός συνέντευξης Paul Thompson - The Voice of the Past - Interview Guide (το προηγούμενο, στα αγγλικά) ΟΠΙΚ - βιβλιογραφία για την ιστορία της Αθήνας και της Κυψέλης

Ενδεικτική βιβλιογραφία για την ιστορία της Αθήνας και της Κυψέλης