ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Προσυνεδριακό – Διεπιστημονικό Καλλιτεχνικό Συμπόσιο, Το Ανθρώπινο Σώμα και Βίωμα στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης υπό το Πρίσμα της Επιστήμης και της Τέχνης (οργανωτής Μ. Πουρκός), Ρέθυμνο 16-17 Ιουνίου 2016.

Το Συμπόσιο έγινε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Η Πολιτισμική – ιστορική και Κοινωνικοπολιτισμική Έρευνα στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης: Συνεπαγωγές στην Εκπαίδευση και την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, το οποίο διοργάνωσαν η International Society for Cultural - Historical and Activity Research (ISCAR), το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ρέθυμνο 18-19 Ιουνίου 2016.

Συμμετοχή της ΟΠΙΚ (Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης), Ομάδα Κρίση.


Δείτε το βίντεο με τις αφηγήσεις που έφτιαξε η Ομάδα Κρίση και προβλήθηκε στο Συμπόσιο.Διαβάστε το συνοδευτικό κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά.