Τ'αρμένικα, το Δουργούτι των προσφύγων, 12 και 13 Νοεμβρίου 2016

Το Δουργουτι Θυμάται το Μπλόκο, 11 και 12 Οκτωβρίου 2015


Δημοσιεύσεις σχετικές με τις Ομάδες Προφορικής Ιστορίας

Δημοσιεύσεις σχετικές με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δουργουτίου

Ιστορίες και αφιερώματα για το Δουργούτi


Πληροφορίες για την περιοχή


Ιστότοποι σχετικοί με την Προφορική Ιστορία