TÄHESTIK

Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel


Eesti tähestik 

Õppematerjal "Tähestik" on abimaterjal eesti tähestiku õppimiseks ja  võimalus

saadud teadmiste omandamise kohta tagasiside saamiseks. Harjutused on mõeldud

I kooliastme õpilastele.  Harjutused sobivad kasutamiseks ka II kooliastmele.

Koostas Tuuli Koitjärv Pärnu Vanalinna Põhikoolist