A.-L'estudi de la Prehistòria i de la Història d'una manera diferent.

Aquest és el site que servirà per aprendre la Història de primer d'ESO d'una manera diferent.
El funcionament serà molt senzill. El site es dividirà en dies, a cada un, hi haurà les tasques a realitzar o els apunts o l'activitat que s'hagi de realitzar.
operacióprehistoria