Фондацията

Фондация "Open Mind" е създадена през 1998 г. от  група млади хора, които работят в сферите на  визуалните изкуства,музиката, мениджмънта, био-прозводства и градини. 

Цели:

Да предостави платформа за реализация на проекти в областта на социалното участие, изкуствата, разумното потребление и опазването на околната среда.

Донори

Програма PHARE, Програма Младеж, EC, Фондация Ана Линдт, Френското Посолство в Българя, OFAJ - Френско-немско бюро за Младежта, Канадската Агенция за развитие, Българското правителство и др.

 ą
CO2.jpg
(644k)
Nellie Simeonova Borisova,
19.11.2010 г., 10:53 ч.
ą
Nellie Simeonova Borisova,
19.11.2010 г., 10:53 ч.
ą
sun.jpg
(578k)
Nellie Simeonova Borisova,
19.11.2010 г., 10:54 ч.
Comments