Tips & Tricks‎ > ‎

  Handleiding OSM_Combi

  Download OSM_combi.zip en pak deze uit naar een willekeurige plaats.
  Deze batch script maakt gebruik van gmaptool (gmt.exe) en mkgmap
  Java Runtime Environment moet geïnstalleerd zijn om mkgmap.jar uit te kunnen voeren:
  http://www.java.com/nl/download/


  Input folder


  Plaats in deze map een of meerdere kaartensets (gmapsupp.img) of losse kaart (img) bestanden (echter geen index img's of nog ingepakte zip files). De gmapsupp.img's worden door gmt.exe gesplitst in losse img's en alle img's worden geplaatst in de folder 'Map'

  Map folder

  Hier komen de (door gmt.exe gegenereerde) img's en vervolgens maakt mkgmap.jar hiervan een aantal index files plus de typ file.

  Deze map dient geen index bestanden of een reeds eerder vervaardigde mapset te bevatten voordat mkgmap.bat wordt gestart.  Losse image files (bijv van osm_routable_tiles.zip) hierin plaatsen kan wel, maar zorg er voor dat img's van de overzichtskaart en index files zijn verwijderd.  Voorbeelden van dergelijke img's zijn:
  • 10010000.img/10010000_mdr.img van OFM_BNL
  • 63240000.img/63240000_mdr.img van World routable OSM
  • 63440000.img/63440000_mdr.img van World OFM Lite
  • OFM_EU.img / OFM_EU_mdr.img van OFM_EU
  mkgmap.bat

  Pas in de batch file evt de mapname, Family ID (default waarde is 20122) en de typ file aan. Mkgmap past automatisch de FID aan van deze typ file. Een aantal Typ files zijn toegevoegd in de map 'resources'

  set mapname=OSM_combi
  set FID=20122
  set typfile=resources\OFM.txt

  resources\OFM.txt [typ file voor Openfietsmap]
  resources\notypfile.txt [Gebruik geen typ file]
  resources\mapnik.txt [mapnik typ file voor osm world routable]
  resources\OFM_hike.txt [typ file voor Openfietsmap met hiking layer]

  Java memory: Het kan voorkomen dat er niet genoeg geheugen beschikbaar is, probeer dan de Xms/Xmx parameters aan te passen: java -Xms1000m -Xmx1000m -jar

  Draai mkgmap.bat. Nadat mkgmap klaar is, moet inhoud van de folder "Map" nog geïnstalleerd worden. Dat kan mbv NSIS, Javawa's Mapconverter of Mapset toolkit.

  De file ofm_dbnl.bat is een variant op de mgkmap.bat met aangepaste settings tbv het combineren van de OFM Benelux en Duitsland

  Installeer de mapset

  Verplaats de inhoud van de Map folder naar een gewenste lokatie en draai install.exe om de kaartenset te installeren.  Evt. kan de folder "Map" direct mbv Javawa's Mapconverter worden geconverteerd naar een gmap en geïnstalleerd.

  Goed werkende combi's

  • OFM BNL (full & light) met hiking layer (gebruik typfile OFM_hike.txt)
  • OFM BNL + Duitsland: gebruik hiervoor de ofm_dbnl.bat
  • OSM World routable mapsets (gebruik typfile mapnik.txt of notypfile.txt)
  • OSM World routable & hiking layer (gebruik typfile mapnik.txt)
  • OSM World routable & hoogtelijnen & hiking layer (gebruik typfile mapnik.txt of notypfile.txt)
  • OFM Lite World & hoogtelijnen (gebruik typfile OFM.txt)

  De Combi met de hiking layer en m.n. een hoogtelijnen kaart werkt het best in Basecamp.
  In Mapsource zijn de hoogtelijnen layers vaak onzichtbaar op bepaalde zoomniveau's.