ห้องตรวจหู คอ จมูก

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เปิดให้บริการนอกเวลาตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561 นี้

สถานที่ให้บริการ

อาคาร 9 ชั้น 2


ตรวจรักษา

ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

Flexible endoscope (ส่องกล้องตรวจรักษา)

จี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง : RF

ผ่าตัดผ่านกล้อง

คลินิกพิเศษนอกเวลา


วันจันทร์

16.00 - 19.30 น.


พญ.ระพีวรรณ กนกเสถียรวงศ์


เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ขอเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ


จันทร์ - ศุกร์

08.00-12.00 น.

เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ขอเอกสารรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการ

ทางการได้ยิน

จันทร์-ศุกร์

08.00-14.00น.

เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

02-7018132-9

ต่อ

3050

4119

ในเวลาราชการ


เยี่ยมชมเวปไซด์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

คลิกที่ชื่อโรงพยาบาลค่ะ