De Lastpost liederenlijst

De Lastpost bestaat uit losse liederen, die tot op zekere hoogte vrij gecombineerd kunnen worden. 

Klik op een titel voor tekst, bladmuziek en, voor zover aanwezig, een of meer video-opnamen.

Begin (openingslied)

Dansen van plezier (intocht)

Nooit geweten  (reflectie)

Die man (Kajafas)

En de wereld die lag open (reflectie) 

Die dag (de vrouw met het kruikje olie)

Wat komt hij doen? (Judas bij de priesters) 

Wacht (reflectie)

Aan tafel (Judas bij het laatste avondmaal)

Anders dan anders (het laatste avondmaal)

Van hand tot hand (lofzang)

[pauze (optioneel)]

Van hand tot hand – reprise (laatste couplet)

Onderweg (Petrus’ loochening voorzegd) 

Tussen de zwarte bomen (Jezus in Getsemane) 

Volgens afspraak (arrestatie van Jezus, door de ogen van Judas)

Die ken ik niet (Petrus verloochent Jezus)

Kiezen jullie maar (Jezus voor Pilatus)

Ik kreeg een droom (vrouw v. Pilatus) 

Zo doen we dat (geseling)

Ik lijk wel gek (kruisweg, Simon v Cyrene)

Geen woorden meer (kruisiging)

optie A (verstild):

1 minuut stilte

Leegte van dagen (pietà

optie B (heftig):

Aan rafels (aardbeving, scheurend voorhang)

1 minuut stilte

Adieu (graflegging, slotlied)

[naar keuze, en in elk geval na een substantiële pauze en/of applaus, zodat Adieu het eigenlijke slot van de passie blijft:]

Maar in mijn hart (epiloog / toegift)