W.F. Gisolf


De echtgenoot van Omi met wie ze in 1924 is getrouwd

 "Ja, zeer zeker heb ik Dr. Gisolf gekend; een imposante figuur altijd in costume met een vest (meen ik me te herinneren) en een doordringende blik in zijn ogen, die je als leerling onmiddellijk in de knieen doordrong en je deed denken: "Ik hoop niet, dat ik iets gedaan heb!. Mijn eerste jaar aan de vijfjarige HBS in Bandoeng was 1937, en als eerste klasser kwam ik in het Filiaal terecht, helemaal aan het andere eind van de stad - straatnamen ben ik vergeten. Het aantal paralelklassen voor het eerste jaar bedroeg 8, van 1A tot 1H.  De verhalen over Dr. Gisolf deden natuurlijk de ronde onder ons, beginnelingen: dat hij de naam wist van iedere leerling, dat op de schoolfuifjes (de HBS schoolvereniging heette TEMESIAS) hij om 10 uur 's avonds de ronde deed en al de eerste en tweede klassers naar huis stuurde (de 13 tot 15-jarigen).

Mijn tweede jaar bracht ik door in een van de klassen op de bovenverdieping van het hoofdgebouw.  Daar ontmoette ik Dr. Gisolf vaak op een van zijn rondgangen door het gebouw.  Wij vonden hem ontzagwekkend en heel imponerend.  "Dag meneer Gisolf" zeiden we zachtjes en hij knikte en keek je dan heel onderzoekend aan.  Ik denk dat hij daarmee zeer zeker nogal wat onuitgebroeide streken in  de kiem gesmoord heeft!

 

Ik heb ook gehoord dat tot zelfs in de zeventiger jaren de vijfjarige HBS van Dr.Gisolf bekend stond om  de kwaliteit van de education.  Natuurlijk was daar het Gouv. Lyceum bij inbegrepen, want dat was een zijtak van de HBS.

Ik zweer bij het feit, dat het onderwijs van de vooroorlogse Bandoengse vijfjarige HBS meer dan uitstekend was, en dat volgens overlevering Dr. Gisolf daarvoor verantwoordelijk was.  Ik heb hem alleen maar van ver gekend, maar hij was ontegenzeggelijk een reus van integrity en een modelfiguur van autoriteit en gezag. U kunt zo trots zijn op een vader zoals hij.  En het is me een voorrecht, dat ik het U kan vertellen.

 

Zoals gezegd, was je vader een van de vage goden uit mijn jeugdjaren;  een andere was mijn math teacher, meneer Van Tuyl,  een door-en-door rechtschapen open Hollander, uitermate fair en een great teacher.  Ik had hem in de derde klas - het volgend jaar moest ik de keus maken tussen HBS-A (meer afgericht op het practische leven) of B, de wiskunde afdeling. Hij was echt een persoonlijkheid, alhoewel met de ervaring van mijn 80+ jaren, moet ik wel aannemen, dat hij mischien ook wel de neiging kon hebben gehad van de persoonlijkheid van een Sherman tank.  Niet verbazend, dat je ouders van elkaar gescheiden zijn - obvious clash of personalities, gebaseerd op mijn herinneringen van de reus van een man, die je vader was.....Toch, een papa om zo trots op te zijn!  Kun je je voorstellen de situaties, waar hij voor het eerst met de Japanners in aanraking kwam......"

 (Lily C.MacLin – Fraanje, e-mail aan Guus Gisolf).

 
Ik lag in een deuk en werd onmiddellijk deklas uitgestuurd, bijna direct daarna gevolgd door Boetie die me naar de directeur sleepte, meneer Gisolf. Hij was een heel aardige man die ons uithoorde en toen zei ‘Kunnen jullie alsjeblieft gewone leerlingen worden. Want ik kan jullie nou vertellen dat ik nog redelijk ben, maar als jullie beiden zo doorgaan dan kunnen jullie beter een andere school opzoeken.’ Dat maakte ons veel rustiger.
 (Indische Jeugdjaren, van Mevrouw N.Mercier-Elfring, http://www.stgdebrug.nl/jeugdjaren.html )

  

"Ik kwam in de tweede klasse A, 1928-1929, Gisolf eerste jaar als directeur. (...) wis en natuurkunde, tevens petrograaf. Hij heeft het niet makkelijk gehad als directeur van een middelbare school, die bezocht werd door ongeveer 850 leerlingen, verdeeld over het filiaal met ongeveer 250 leerlingen, 1e en 2e klas en de rest op het hoofdgebouw aan de Bilitonstraat. Hij heeft de bezem door de HBS gehaald, wat hard nodig was om aan de zedenverwording, die in de hand werd gewerkt door de zg. bachelorsclub, die door één der leerlingen was opgericht, paal en perk te stellen. (...) Ik mocht hem wel. Toen ik al onderwijzeres was zocht ik hem nog wel eens op de HBS op. De laatste keer dat ik hem ontmoette was bij hem thuis in de Natimaweg. Zijn vrouw was bij hem weg. Ze had de kinderen meegenomen. Wat moet een man alleen met drie kinderen? Zijn gezelschap bestond uit twee tackels die Jan en Guus heetten, naar zijn zoons. Na zijn directeurschap ambieerde hij een leerstoel aan de Technische Hogeschool in Bandung. Dat was hem niet gegund. Hij is in een Japans Kamp overleden."

 (A.M. Freusberg, Tong Tong 15 maart 1973)   

 

Volg ook deze link: http://en.wikipedia.org/wiki/W.F._Gisolf