DOOR ONS 2018

 
Welkom op de site het ‘Dedicated OOR-ON Schakeljaar’. Per 1 mei 2017 wordt het schakeljaar georganiseerd door het Onderwijs Management Team van de geneeskunde masterfase (OMT-2)

Op deze site vindt u alle informatie over de achtergrond, de uitwerking en de implementatie van het project ‘Dedicated Schakeljaar’ in het OOR-ON (Onderwijs- en Opleiding Regio-Oost Nederland).

Opleiders en bestuurders lid van de (plenaire) OOR-ON, ROC, (plenaire) COC en klankbordgroep kunnen ook navigeren naar de besloten website. 
Heeft u suggesties of vragen, laat het ons weten!

NIEUWS:

Schakeljaar in 2019:

In 2019 zal er geen schakeljaar georganiseerd worden. Het landelijke dedicated schakeljaar project is inmiddels afgerond. De ervaringen uit dit project zullen worden meegenomen bij de vormgeving van het derde masterjaar in de aangepaste master. In de tussentijd zal er geen expliciet schakeljaar worden georganiseerd. Uiteraard blijft het mogelijk voor coassistenten om in overleg met een opleider richting te geven aan onderdelen van hun derde masterjaar in de vorm van keuze coschappen en de onderzoeksstage. 


Tegemoetkoming schakeljaar studenten
Voor schakeljaar studenten die hun onderzoeksstage voorafgaand aan episode 1 al succesvol hadden afgerond en daardoor tijdens hun schakeljaar in aanvulling op de reguliere drie maanden keuze coschap een extra drie maanden keuze coschap hebben gedaan, is er een financiële tegemoetkoming beschikbaar. Deze tegemoetkoming is uitsluitend voor schakeljaarstudenten en komt voort uit gelden die vanuit het landelijke schakeljaar project hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Het formulier kunt u hier downloaden.

Organisatie schakeljaar 2018

Het schakeljaar 2018 zal als volgt georganiseerd worden:

  • Opleiders worden uitgenodigd om een schakeljaar te organiseren. Coassistenten solliciteren in september hiervoor zoals voorheen.
  • Er is geen verplichte verlenging meer van het schakeljaar voor coassistenten die hun onderzoeksstage al hebben gedaan. Hun schakeljaar bestaat dan uit een senior coschap en een keuzecoschap
  • Er is geen verplichte koppeling aan een opleidingsplaats
  • Het is niet meer nodig om een schakeljaar opleidingsplan in te leveren, de opleider verbindt zich gedurende het 3e masterjaar aan het begeleiden van de coassistent die hij aanneemt
  • De opleider en coassistent bepalen niet langer in welke disciplines en in welke ziekenhuizen de coassistent het schakeljaar doorbrengt. Wel krijgt de schakeljaar coassistent een discipline-preferentie. Coassistenten geven vóór de start van cko7v aan de onderwijs organisatie door in welk discipline zij hun senior coschap willen lopen. De onderwijsorganisatie (De Radboudumc Health Academy sectie Academische Opleidingen) bepaalt vervolgens in welk ziekenhuis een dergelijke senior co-plaats beschikbaar is. Dit kan bij uitzondering ook een aanverwant discipline zijn. De schakeljaar coassistent neemt deel aan de senior coschap verdeling zoals alle coassistenten dat doen, met dien verstande dat hij tijdens de verdeling de kans krijgt om een plek in het gekozen (aanverwante) discipline te kiezen.
  • Het keuzecoschap en de onderzoeksstage regelt de schakeljaar coassistent zelf (iom de opleider), zoals reguliere coassistenten dat ook regelen. Hij hoeft dit dus niet meer vroegtijdig aan de schakeljaar commissie door te geven.
  • De opleiders worden aangemoedigd om de schakeljaar coassistent ook een keuzecoschap te laten doen in een discipline dat niet een regulier coschap aanbiedt maar wel bijdraagt aan de vorming bij een eventuele latere opleiding. Bijvoorbeeld: een schakeljaar coassistent heelkunde die een keuzecoschap IC en/of anesthesie doet.