2009.06.08-2009.06.12
Program Geliştirme Semineri
Aziziye / ERZURUM

İnşaat Teknolojisi Alanı Müfredat Programı Revize Çalışması - 4, ERZURUM
Onaylar:
http://hedb.meb.gov.tr/faaliyet/faaliyet_more.asp?search_fd0=2009280
 
Ayrıntılı Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Kodu 2009280
Faaliyet Ad Program Geliştirme Semineri
Ba Tarihi 08-06-2009
Faaliyet Yeri Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu
Ili ERZURUM
Bi Tarihi 12-06-2009
Tur Seminer
Tipi Merkezi
Durum Geçerli
Ilgili Birim  
Ilgili  
Liste Katılımcı Listesi
Program Faaliyet Programı
 
 ************************************************************************************************
Çalışmalardan Görüntüler:
 
 
 
 ************************************************************************************************
 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

PROGRAM GÜNCELLEME ÖNERİLEN ÇALIŞMA RAPORUDUR

 

Eğitim sistemimizin niteliğini artırmak, karşılaşılan problemleri çözmek ve seviyesini AB standartlarına yükseltebilmek için, Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak yürürlüğe konulan Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında; Bakanlığımız, sosyal ortaklar ve yüksek öğretim kurumları uzmanlarının katkı ve katılımları ile Alan ve Dallarda yeterliğe dayalı Modüler yapıda öğretim programlarının hazırlandığı, 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarıldığı, hazırlanan öğretim programlarının örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/07/2007 tarih ve 152 sayılı Kararı ile kademeli olarak uygulamaya konulduğu bilinmektedir.

 

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığının 30/03/2009 – 03/04/2009 tarihleri arasında Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde, 11-15/05/2009,  18-22/05/2009 ve 08-12/06/2009 tarihleri Arasında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde İnşaat Teknolojisi Alanı Uzmanları tarafından, Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında geliştirilmiş olan İnşaat Teknolojisi Alanı’na ait Yeterlik Tabloları, Modül Bilgi Sayfaları ve Modül Analizleri, okul/kurumlardan gelen güncelleme önerileri, sektörlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan çalışmaların, alan uzmanlarından oluşan komisyon çalışmaları aşağıda sıralanmıştır.

 

1- İnşaat Teknolojisi Alan Ortak yeterlik tabloları, ders bilgi formları, modül bilgi sayfaları, işlem analizleri revizyon çalışmaları tamamlanmıştır.

 

2- Alana ait; Çelik Yapı Teknik Ressamlığı, İç Mekan Teknik Ressamlığı, Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Restorasyon, Yapı Yalıtımcılığı dalları ile ilgili yeterlik tabloları, ders bilgi formları, modül bilgi sayfaları, işlem analizleri revizyon çalışmaları tamamlanmıştır.

 

3- Alana ait; Yapı Zemin ve Beton laboratuarcılığı, Çatı Sistemleri İmalat ve Montaj, Yapı Yüzey Kaplamacılığı, Yapı Dekorasyonculuğu, Cephe Sistemleri İmalat ve Montaj, Betonarme Taşıyıcı Sistem İmalat ve Montaj dallarına ait İşlem analiz formlarına değişiklik yapılan işlem isimleri, yeterlik isimleri, işlemin standardı üzerinde düzenlemeler yapılmıştır. İşlem analizleri ve modül bilgi sayfaları ile ilgili revizyon çalışmaları devam etmektedir.

 

4- Çalışmaların tamamlanması için 3  haftalık çalışma ihtiyacımız bulunmaktadır. Çalışmaların sağlıklı olabilmesi için çalışmalar arasında uygun süreler olmalıdır. Çalışmalar arası verilecek uygun süreler yapılan komisyon çalışmalarını sektöre sunulması ve görüşlerinin alınması açısından önem arz etmektedir.

 

5- Dallar içerisinde yeterliklerin tamamı komisyon tarafından incelenmiş ve değişiklik önerileri ekte sunulmuştur.

                                                                                                                                 12/06/2009

Ekler:

1-      Alan Ortak Yeterlik Tabloları

2-      Dal/Meslek Yeterlik Tabloları

3-      Alan ve Dal Ders Bilgi Formları, Modül Bilgi Sayfaları ve İşlem Analizleri Taslakları

4- Alandan çıkarılan veya alana eklenen dallar ile ilgili tutanak

************************************************************************************************

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI-Alan/Dal İsimleri Değişiklik Çizelgesi

 

Alan Adı

Dal Adı

Önerilen Alan Adı

Önerilen Dal Adı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Betonarme Taşıyıcı Sistem İmalat ve Montaj

Çatı Sistemleri İmalat ve Montaj

Yapı Yalıtımcılığı

Yapı Yalıtımı

Yapı Duvarcılığı

Dalın yeterlikler bakımından 3. seviye olduğu komisyon tarafından ve sektör tarafından belirtilen görüşler doğrultusunda kapatılarak yeterlikleri uygun dalların içerisine ilave edilmiştir.

Yapı Yüzey Kaplamacılığı

Yapı Yüzey Kaplama

Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı

Dala ait Ahşap Doğramacılık yeterlikleri Ahşap Teknolojisi Alanı içerisinde olduğundan yeterliklerin iptal edilmesi, Ahşap Kaplamacılık ile ilgili yeterliklerin Yapı Dekorasyonculuğu içerisine ilave edilerek dal kapatılmıştır.

Yapı Dekorasyonculuğu

Yapı Dekorasyonu

Restorasyon

Restorasyon

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

İç Mekân Teknik Ressamlığı

İç Mekân Teknik Ressamlığı

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı

Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarı

PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı

Cephe Sistemleri İmalat ve Montaj

************************************************************************************************

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

İHTİYAÇ DUYULAN HİZMETİÇİ KURSLARI RAPORUDUR

 

Eğitim sistemimizin niteliğini artırmak, karşılaşılan problemleri çözmek ve seviyesini AB standartlarına yükseltebilmek için, Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak yürürlüğe konulan Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında; Bakanlığımız, sosyal ortaklar ve yüksek öğretim kurumları uzmanlarının katkı ve katılımları ile Alan ve Dallarda yeterliğe dayalı Modüler yapıda öğretim programlarının hazırlandığı, 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarıldığı, hazırlanan öğretim programlarının örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/07/2007 tarih ve 152 sayılı Kararı ile kademeli olarak uygulamaya konulduğu bilinmektedir.

 

Okul/kurumlarda eğitim-öğretim görevini yürüten öğretmenlerin,  yürürlüğe giren yeni öğretim programları hizmetiçi eğitim seminer ve kurs ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yapılacak hizmetiçi eğitim kursları ile mesleki ve teknik öğretimde yeterliklere dayalı uygulamalar, sektör ihtiyacına uygun, gelişen teknoloji ve yeni malzemelere ait uygulama tekniklerinin öğretmenlere aktarılması kalifiye elemanların yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır.

 

Bu kapsamda ekte hazırlanan Hizmetiçi Eğitim Çerçeve Programları dâhilinde İnşaat Teknolojisi öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğu kurs programları ekte sunulmuştur.

                                                                                                                                 12/06/2006

 

Ekler:

1-      Yapı Yalıtımı Hizmetiçi Eğitim Kurs Çerçeve Programı

2-      Restorasyon Hizmetiçi Eğitim Kurs Çerçeve Programı

3-      Yapı Dekorasyon Hizmetiçi Eğitim Kurs Çerçeve Programı

 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI UZMAN ÖĞRETMENLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adı

Soyadı

Görev Yeri

İLİ

CEP TEL

E-POSTA

1

AHMET

SAATÇI

Nahit Menteşe Anadolu Meslek Lisesi ve End.Tek.Lis. KÜÇÜKÇEKMECE 

İSTANBUL

505.2189243

ahmetsaatci3434@hotmail.com

2

ALİ

ASLAN

Kiremithane And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. YÜREĞİR 

ADANA

505.3885724

aliasslan@hotmail.com

3

ERTUĞRUL

KURHAN

Ordu And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. MERKEZ 

ORDU

505.2887642

kurhan2004@hotmail.com

4

HIDIR ALİ

CESUR

Tarsus Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve E.M.L. TARSUS

MERSİN

505.2652627

alicesur@gmail.com

5

MEHMET

ÖZMEN

Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ 

İSTANBUL

505.2639862

mozmen25@hotmail.com

6

MESUT

ORHAN

Küçükköy And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. GAZİOSMANPAŞA 

İSTANBUL

505.2130569

mesutorhan16@hotmail.com

7

MURAT

ARIK

Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ 

İSTANBUL

505.2607030

muratarik@msn.com

8

MUSTAFA

ADIGÜZEL

Hürriyet And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. OSMANGAZİ 

BURSA

533.7363227

mustafa_adiguzel1@hotmail.com

9

MUSTAFA

AYDIN

Tarsus Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve E.M.L. TARSUS

MERSİN

505.2414900

maydin2006@hotmail.com

10

ÖZER

ŞARKOĞLU

Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ 

İSTANBUL

505.3108308

ozer.sarkoglu@hotmail.com

11

SAFFET

YÜCE

Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ 

İSTANBUL

505.7120771

saffetyuce1964@hotmail.com

12

SEBAHATTİN

GÖKMEN

Battalgazi And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. MAMAK 

ANKARA

536.2951382

s.gokmenankara@gmail.com

13

SUAT

ARIK

Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ 

İSTANBUL

505.2662860

ogr.suatarik@hotmail.com

14

YAŞAR

KARABEY

Mehmet Rüştü Uzel And.Tek.Lis.And.Mes.Lis.Teknik Lise ve End.Tek.Lis. ÇORLU 

TEKİRDAĞ

505.8202919

yasarkarabey@hotmail.com

15

YÜKSEL

GÜNGÖR

Hürriyet And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. OSMANGAZİ 

BURSA

505.7322936

yukselgungor@hotmail.com

************************************************************************************************
 
Donatı İhtiyacı:
 
 

BURSA OSMANGAZİ HÜRRİYET TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

DONATIM İHTİYAÇ LİSTESİ

  

            Okulumuzda yeni açılan alan, dallar ve öğrenci sayımızın artması ile yeni kurulacak olan Bilgisayarla Çizim Atölyeleri, Restorasyon Atelyesi, Demircilik Atelyesi, Kalıpçılık ve Çatıcılık Atelyesi, Yapı Laboratuarı ihtiyaçları aşağıdaki listede olduğu gibi çıkarılmıştır.

 

 

DONANIM ADI

İSTEK ADEDİ

  THEDOLİT ÖLÇÜM CİHAZI

1

  DEMİR BÜKME VE KESME MAKİNELERİ

2

   ELEKTRONİK NİVO

1

  DEKUPAJ MAKİNELERİ

2

  VİBRATÖRLER

2

  YAZICI MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ (OFİS)

2

  YAZICI LAZER 600X600

 

3

  MASAÜSTÜ TARAYICILAR

2

  BİLGİSAYAR LABORATUARI (CAD)

20+1 (2 TAKIM)

  İNTER AKTİF AKILLI TAHTALAR

2

   MATKAP

2

  KALIN BETON DELİCİ VE KIRICI MAKİNASI

1

  TERMAL ÇİZİCİLER

2

  PROJEKTÖRLER (PROJEKSİYON CİHAZLARI)

6

  ÇİZİM MASALARI

40

  BAŞ KESME MAKİNESİ

1

  SPİRAL MAKİNESİ

1

  ŞARJLI VİDALAMA MATKAP TAKIMI

2

  DİJİTAL DONATI TESPİT CİHAZI

2

  KIRICI VE DELİCİ MAKİNESİ

1

  METİLEN MAVİSİ TEST SETİ

2

  BETON KARIŞTIRICI

1

  DOKÜMAN KAMERASI

2

  KAROT MAKİNASI

1

  ELEK SARSMA MAKİNASI

1

  TAZE BETONDA HAVA ÖLÇER CİHAZI

1

  SIKIŞTIRMA FAKTÖRÜ TAYİN CİHAZI

1

  ABRAHAM HUNİSİ VE TOKMAĞI

2

  ELEKTRONİK TERAZİ 

1

  ETÜV

1

  DEMİR KESME EL MAKASI

2

  LAZER METRE

4

  BETON TEST PRESİ 

1

  ÇİMENTO BASINÇ PRESİ  

1

  ÇİMENTO MİKSERİ  

1

  KÜR HAVUZU 

1

  LOSANGELAS AŞINMA CİHAZI 

1

  LE CHATALİER CİHAZI  

1

  VİCAT CİHAZI  

1

  BİLAİN ALETİ    

1

  PİKNOMETRE

3

  ELEK SERİSİ

1

  KÜP NUMUNE KABI

24

  NUMUNE TEPSİSİ

24

  ELEK SARSMA MAKİNESİ

1

   ŞOK MASASI

1

   ISITMA TABLASI

1

   LİKİT LİMİT SETİ

1

   PROKTOR DENEY SETİ

2

   PLASTİK LİMİT SETİ

2

   KUMPAS

1

   VİSKOZİTE CİHAZI

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAN UZMANLARI

 

 

YÜKSEL GÜNGÖR

İnşaat Teknolojisi Öğretim Programı Koordinatörü

İnşaat Teknolojisi Alan Şefi

Hürriyet And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. OSMANGAZİ BURSA

 

 

MUSTAFA ADIGÜZEL

Yapı Yalıtımcılığı Atölye Şefi

Hürriyet And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. OSMANGAZİ BURSA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************************

Okulumuzda görevli olan İnşaat Teknolojisi Alanı öğretmenleri

Öğretmenin Adı ve Soyadı Harita ve Kadastro Atölyeleri Gurubu
1 Zekai ERDEN Bilgisayarla Harita Çizimleri Atölye Şefi
2 Aydın UĞUR Arazi Ölçe ve Hesapları Atölye Şefi
3 Oğuz KAÇKAR Harita Çizimleri Atölye Şefi
4  Çile  KAÇKAR
5  Ercan ŞENGÖR
6  Kudret KAÇMAZ
7  Rıdvan USLU
8  Bekir BULUT
9  Bilgin KARADUMAN
10  Murat AKÇAY
11  Rıdvan CİVAN
12  Sinan ALKAN
Çizim Dalları Atölyeleri Gurubu
13 Bünyamin ALTINIŞIK Bilgisayarla Mimari Proje Çizimleri Atölye Şefi
14 Şaver GENÇER Mimari, Statik ve Çelik Proje Çizimleri Atölye Şefi
15  Ali Ersöz ERGÜ
16  Zafer ORUÇ
17  Buket MEŞE
18  Faruk YİĞİT
19  Nilgün DİNÇ
20  Rukiye ADALI
21  Şenay YÜKSEL
Ahşap Atölyeleri Gurubu
22 Cemil SATI Ahşap Doğrama ve Ahşap Çatı Atölye Şefi
23 Servet SAĞLAM  Ahşap Yüzey Kaplamacılığı Atölye Şefi
24  Ali İhsan ALTUN
25  Abdulkadir SARISOY
26  Eray ÇETİNER
27  Şükran GENÇER
Kagir Atölyeler Gurubu
28 Bekir ŞEHİRLİ Duvarcılık ve Sıvacılık Atölye Şefi
29 Ömer YAZICI Betonarme Kalıpçılığı ve Demirciliği Atölye Şefi
30  Gürbüz SARIÇAM
31  Öztürk YILMAZ
Diğer Atölyeler
32 Mustafa ADIGÜZEL Yapı Yalıtımcılığı Atölye Şefi
33 Bayram MERCAN Yapı Laboratuvarı Atölye Şefi
34  Servet TUNUR
35 Yüksel GÜNGÖR İnşaat Teknolojisi Alan Şefi

Okulumuzda görevli olan İnşaat Teknolojisi Alanı Teknisyenleri

Teknisyenin Adı ve Soyadı
1 Necdet AZAR Ahşap Atelyesi / Mobilya
2 Mesut YÜKSEK Ahşap Atelyesi / Okul, Satın Alma
3 Tezcan AŞIKTOPRAK Kagir Atelyesi / Okul, Müdür Sekreteri


************************************************************************************************

e-Okul

Okul türüne göre İnşaat Teknolojisi Alanındaki dallarda seçilmesi gereken zorunlu dersler

DAL ADI

ZORUNLU DERS ADI

MESLEK LİSESİ

 

MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

STATİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

AHŞAP DOĞRAMALAR

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

BETONARME KALIPLARI

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI YÜZEY KAPLAMACILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI DEKORASYONCULUĞU

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI YALITIMCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

YAPIDA YALITIM

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI DUVARCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

YAPIDA DUVARLAR

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

RESTORASYON

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

SÜSLEME RESTORASYONU

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

İÇ MEKÂN TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI ZEMİN VE BETON LABORATUARCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

BETON DENEYLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

ÇELİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

ANADOLU MESLEK LİSESİ

 

MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

STATİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

AHŞAP DOĞRAMALAR

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

BETONARME KALIPLARI

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI YÜZEY KAPLAMACILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI DEKORASYONCULUĞU

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI YALITIMCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

YAPIDA YALITIM

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI DUVARCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

YAPIDA DUVARLAR

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

RESTORASYON

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

SÜSLEME RESTORASYONU

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

İÇ MEKÂN TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

YAPI ZEMİN VE BETON LABORATUARCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

BETON DENEYLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

ÇELİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

TEKNİK LİSE

 

MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ

 

BİLGİSAYARLA  MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ

STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

STATİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

BİLGİSAYARLA STATİK  PROJE ÇİZİMLERİ

AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

AHŞAP DOĞRAMALAR

 

AHŞAP KAPLAMALAR

PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI

 

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ

BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

BETONARME KALIPLARI

 

AHŞAP ÇATILAR

YAPI YÜZEY KAPLAMACILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI

 

YAPIDA SIVALAR

YAPI DEKORASYONCULUĞU

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

 

YAPIDA BOYALAR

YAPI YALITIMCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

YAPIDA YALITIM

 

YALITIM MESLEK RESMİ

YAPI DUVARCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

YAPIDA DUVARLAR

 

DUVAR MESLEK RESMİ

RESTORASYON

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

SÜSLEME RESTORASYONU

 

AHŞAP-KÂGİR RESTORASYONU

İÇ MEKÂN TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ

 

BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ

YAPI ZEMİN VE BETON LABORATUARCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

BETON DENEYLERİ

 

ZEMİN DENEYLERİ

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

ÇELİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

BİLGİSAYARLA ÇELİK PROJE ÇİZİMLERİ

ANADOLU TEKNİK LİSESİ

 

MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ

 

BİLGİSAYARLA  MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ

STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

STATİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

BİLGİSAYARLA STATİK  PROJE ÇİZİMLERİ

AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

AHŞAP DOĞRAMALAR

 

AHŞAP KAPLAMALAR

PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI

 

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ

BETONARME DEMİR, KALIPÇILIK VE ÇATICILIK

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

BETONARME KALIPLARI

 

AHŞAP ÇATILAR

YAPI YÜZEY KAPLAMACILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI

 

YAPIDA SIVALAR

YAPI DEKORASYONCULUĞU

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

 

YAPIDA BOYALAR

YAPI YALITIMCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

YAPIDA YALITIM

 

YALITIM MESLEK RESMİ

YAPI DUVARCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

YAPIDA DUVARLAR

 

DUVAR MESLEK RESMİ

RESTORASYON

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

SÜSLEME RESTORASYONU

 

AHŞAP-KÂGİR RESTORASYONU

İÇ MEKÂN TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ

 

BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ

YAPI ZEMİN VE BETON LABORATUARCILIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

BETON DENEYLERİ

 

ZEMİN DENEYLERİ

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI

TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

ÇELİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

BİLGİSAYARLA ÇELİK PROJE ÇİZİMLERİ

 

************************************************************************************************

2009 Yılındaki Hizmetiçi Eğitimler:
  Faaliyet Kodu Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Baş. Tarihi Bit Tarihi Türü Başvuru Tarihi Durum
2009000080 Modül Yazım Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO - MERKEZ / AKSARAY 23/03/2009 27/03/2009 Seminer 19/02/2009 Resen Alındı
2009000093 İşletmede Beceri Eğitimi ve Sektörle İşbirliği Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO - MERKEZ / AKSARAY 30/03/2009 03/04/2009 Seminer 03/03/2009 Resen Alındı
2009000280 Program Geliştirme Semineri Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu - AZİZİYE / ERZURUM 08/06/2009 12/06/2009 Seminer 28/05/2009 Resen Alındı
2009000306 Meslek Analizi ve Modüler Program Geliştirme Semineri Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO - ÇINARCIK / YALOVA 15/06/2009 19/06/2009 Seminer 01/06/2009 Resen Alındı
2009000898 Mesleki ve Teknik Eğitim Modüler Öğretim Programları Hazırlama Semineri Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu - AZİZİYE / ERZURUM 11/05/2009 15/05/2009 Seminer 05/05/2009 Resen Alındı
2009000899 Mesleki ve Teknik Eğitim Materyalleri Hazırlama Semineri Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu - AZİZİYE / ERZURUM 18/05/2009 22/05/2009 Seminer 08/05/2009 Resen Alındı
2009000900 Çerçeve Öğretim Programları ve Sertifika Programlarının Güncellenmesi Semineri Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu - AZİZİYE / ERZURUM 22/06/2009 26/06/2009 Seminer 09/06/2009 Resen Alındı