2009.03.30-2009.04.03
İşletmede Beceri Eğitimi ve Sektörle İşbirliği Semineri
AKSARAY

İnşaat Teknolojisi Alanı Müfredat Programı Revize Çalışması - 1, AKSARAY
Onaylar:
 
Çalışmalardan Görüntüler:
 
*************************************************************************************************************

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

PROGRAM GÜNCELLEME ÖNERİLEN ÇALIŞMA RAPORUDUR

 

Eğitim sistemimizin niteliğini artırmak, karşılaşılan problemleri çözmek ve seviyesini AB standartlarına yükseltebilmek için, Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak yürürlüğe konulan Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında; Bakanlığımız, sosyal ortaklar ve yüksek öğretim kurumları uzmanlarının katkı ve katılımları ile Alan ve Dallarda yeterliğe dayalı Modüler yapıda öğretim programlarının hazırlandığı, 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarıldığı, hazırlanan öğretim programlarının örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/07/2007 tarih ve 152 sayılı Kararı ile kademeli olarak uygulamaya konulduğu bilinmektedir.

 

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığının 30/03/2009-03/04/2009 Tarihleri Arasında Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde İnşaat Teknolojisi Alanı Uzmanları tarafından, Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında geliştirilmiş olan İnşaat Teknolojisi Alanı’ na ait Yeterlik Tabloları, Modül Bilgi Sayfaları ve Modül Analizleri, okul/kurumlardan gelen güncelleme önerileri, sektörlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan çalışmaların, alan komisyonunun önerileri aşağıda sıralanmıştır. 03/04/2009

 

1- Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık 4. Seviye mesleği, ÇATIDER ve okul/ kurumlardan gelen öneriler ve talepler doğrultusunda Çatıcılık yeterlikler dal içerisinden çıkarılarak ve içerisine duvarcılık yeterliklerinin ilgili olanları ilave edilerek Betonarme Taşıyıcı Sistem İmalatı 4. Seviye mesleği oluşturulmuştur.

 

2- Yapı Duvarcılığı 4. seviye mesleği komisyon üyeleri tarafından incelenerek yeterlikler açısından 3. Seviye meslek olarak tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili dal kaldırılarak, bünyesindeki yeterliklerden bir kısmı ilgili olduğu ve  yeni oluşturulan Betonarme Taşıyıcı Sistem İmalatı 4. Seviye mesleği içerisine, diğer yeterlikleri ise Yapı Dekorasyonculuğu 4. seviye mesleği içerisine ilave edilmiştir.

 

3- Çatıcılık yeterlikleri ÇATIDER ile yapılan toplantılar sonucu ve Genel Müdürlüğümüze iletmiş oldukları taslak öneri yeterlikleri komisyon tarafından incelenmiş ve bu mesleğin yeterlikler açısından 4. seviye meslek olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit sonucu 4. seviye mesleğin ismi Çatı Sistemleri İmalatı ve Montaj Dalı olarak adlandırılması kararlaştırılmıştır.

 

 

4- PVC Doğrama İmalat ve Montaj 4. Seviye mesleği sektör önerileri ve talebi doğrultusunda tekrar incelenmiş gelişen teknoloji ve inşaat sistemleri göz önüne alınarak dal içerisinde eksik görülen Cephe Sistemleri ile ilgili yeterliklerin ilave edilmesi ve dal isminin Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama olarak değiştirilmesi komisyonumuzca kararlaştırılmıştır.

 

5- Ahşap Doğrama ve Kaplamacılık dalının Ahşap Doğrama Yeterlikleri açısından sektör olarak ülkemizde Mobilya sektörü ile ilişkili olması ve yeterlikler açısından Ahşap Teknolojisi alanı içerisinde de yer alması nedeniyle dalın kapatılmasına, dal içerisindeki Ahşap Kaplamacılık yeterlikleri ilişkili olduğu Yapı Dekorasyon Dalı içerisine ilave edilmesine komisyon karar vermiştir.

 

6- İnşaat Teknolojisi Alan Ortak Yeterlikleri komisyon tarafından incelenmiş yeterliklerin yeniden belirlenmesi kararlaştırılmış ve karar doğrultusunda yeni yeterlikler öneri olarak ekte sunulmuştur.

 

7- Dallar içerisinde yeterliklerin tamamı komisyon tarafından incelenmiş ve değişiklik önerileri ekte sunulmuştur.

 

Ekler:

1-      Alan Ortak Yeterlik Tabloları -Önerilen ( CD İçerisinde )

2-      Dal/Meslek Yeterlik Tabloları -Önerilen ( CD İçerisinde )

3-      Alan ve Dallarda Yeterlik, İşlem, Ders ve Modüllerde yapılan isim değişikliği tutanağı

4-      Alandan çıkarılan veya alana eklenen dallar ile ilgili tutanak

 
 
 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI-Alan/Dal İsimleri Değişiklik Çizelgesi

 

Alan Adı

Dal Adı

Önerilen Alan Adı

Önerilen Dal Adı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Betonarme Taşıyıcı Sistem İmalatı

Çatı Sistemleri İmalatı ve Montaj

Yapı Yalıtımcılığı

 

Yapı Duvarcılığı

Dal 3. seviye olduğundan kapatılarak yeterlikleri uygun dalların içerisine ilave edilmiştir.

Yapı Yüzey Kaplamacılığı

 

Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı

Dala ait Ahşap Doğramacılık yeterlikleri Ahşap Teknolojisi Alanı içerisinde olduğundan yeterliklerin iptal edilmesi, Ahşap Kaplamacılık ile ilgili yeterliklerin Yapı Dekorasyonculuğu içerisine ilave edilerek dal kapatılmıştır..

Yapı Dekorasyonculuğu

 

Restorasyon

 

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

 

İç Mekân Teknik Ressamlığı

 

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

 

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

 

Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı

 

PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

 
 
 
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI UZMAN ÖĞRETMENLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
S.N. Adı Soyadı Görev Yeri İLİ CEP TEL E-POSTA
1 SUAT ARIK Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ  İSTANBUL 0505.2662860 ogr.suatarik@hotmail.com
2 AHMET SAATÇI Nahit Menteşe Anadolu Meslek Lisesi ve End.Tek.Lis. KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL 0505.2189243 ahmetsaatci3434@hotmail.com
3 ALİ ASLAN Kiremithane And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. YÜREĞİR  ADANA 0505.3885724 aliasslan@hotmail.com
4 ALİ İHSAN COŞKUN Karşıyaka And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. BAYRAKLI  İZMİR 0505.6266073 alimordus@hotmail.com
5 BAHRİ KAÇMAZ Ümraniye 1. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. ÜMRANİYE  İSTANBUL 0505.6883618 bakcan34@hotmail.com
6 BEKİR ŞEHİRLİ Hürriyet And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. OSMANGAZİ  BURSA 0505.8844172 bekirseherli@hotmail.com
7 ERKAN SUGÜNEŞ Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ  İSTANBUL 0505.5608920 esugunes@hotmail.com
8 ERTUĞRUL KURHAN Ordu And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. MERKEZ  ORDU 0505.2887642 kurhan2004@hotmail.com
9 FERİDE AŞIK Karşıyaka And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. BAYRAKLI  İZMİR 0505.2340879 feridecihan@hotmail.com
10 MUSTAFA ADIGÜZEL Hürriyet And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. OSMANGAZİ  BURSA 0533.7363227 mustafa_adiguzel1@hotmail.com
11 MEHMET DURAK Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ  İSTANBUL 0505.5608941 me.durak@hotmail.com
12 MEHMET ÖZMEN Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ  İSTANBUL 0505.2639862 mozmen25@hotmail.com
13 MESUT ORHAN Küçükköy And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. GAZİOSMANPAŞA  İSTANBUL 0505.2130569 mesutorhan16@hotmail.com
14 MURAT ARIK Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ  İSTANBUL 0505.2607030 muratarik@msn.com
15 ÖZER ŞARKOĞLU Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ  İSTANBUL 0505.3108308 ozer.sarkoglu@hotmail.com
16 SAFFET YÜCE Sanayi Odası Vakfı İnşaat Ana.Tek.Lis.,Ana.Mes.Lis.,Tek.Lis.ve Yapı Mes.Lis. ŞİŞLİ  İSTANBUL 0505.7120771 saffetyuce1964@hotmail.com
17 SEBAHATTİN GÖKMEN Battalgazi And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. MAMAK  ANKARA 0536.2951382 s.gokmenankara@gmail.com
18 SERPİL IRK Karşıyaka And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. BAYRAKLI  İZMİR 0505.6266192 serpilirk@hotmail.com
19 YAŞAR KARABEY Mehmet Rüştü Uzel And.Tek.Lis.And.Mes.Lis.Teknik Lise ve End.Tek.Lis. ÇORLU  TEKİRDAĞ 0505.8202919 yasarkarabey@hotmail.com
20 YÜKSEL GÜNGÖR Hürriyet And.Tek.Lis. And.Mes.Lis. Teknik Lise ve End.Tek.Lis. OSMANGAZİ  BURSA 0505.7322936 yukselgungor@hotmail.com
 
 
*************************************************************************************************************
 
Ayrıntılı Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Kodu 2009093
Faaliyet Ad İşletmede Beceri Eğitimi ve Sektörle İşbirliği Semineri
Ba Tarihi 30-03-2009
Faaliyet Yeri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO
Ili AKSARAY
Bi Tarihi 03-04-2009
Tur Seminer
Tipi Merkezi
Durum Geçerli
Ilgili Birim Kurslar_1 Şubesi
Ilgili Nihat ERTEM
Liste Katılımcı Listesi
Program Faaliyet Programı
 
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
 
HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI
 
1.  ETKİNLİĞİN ADI:
İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Sektörle İşbirliği Semineri
 
2. ETKİNLİĞİN AMACI:
Seminere katılan öğretmenlerden;
-  Orta Öğretim Projesi Pilot kurumlarının işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarına yönelik mevzuatı bilmeleri ve uygulamaları,
-  İşletmelerde meslek eğitimi kapsamında sektörle işbirliği yapılacak işbirliği konularının neler olabileceğine ilişkin uygulamaları bilmeleri ve yapmaları,
-  Programların içeriği dikkate alınarak işletmelerdeki eğitim şartlarının uygunluğunun tespit etmeleri ve gerekli belgeleri doldurmaları,
-  İşletmede verilecek beceri eğitimi uygulama konularının nasıl tespit edileceğine ilişkin uygulamaları bilmeleri ve yapmaları,
-  İşletmelerde meslek eğitimi uygulamaları sonrasında gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirmelere yönelik yapılacak uygulamaları bilmeleri ve yapmaları
Beklenmektedir.
 
3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ:
5 Gün (30 Saat)
 
4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ:
Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Orta Öğretim Projesi pilot kurumlarında görev yapan koordinatör müdür yardımcıları, alan ve atölye şefleri
 
5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
-  Yeniden yapılandırma çerçevesinde hazırlanan yeterliğe dayalı modüler program geliştirme çalışmaları kapsamında tarım, adalet, meteoroloji ve tapu kadastro meslek liseleri programlarından faydalanılarak işletmelerde beceri eğitimi ve sektörle işbirliği konusunda uygulama birliği sağlamak ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
-  Her çalışma grubu için katılımcı sayısı en fazla 10 kişi olacaktır.
-  Yapılacak çalışmalar sunum ve uygulama şeklinde yapılacaktır.
-  Çalışmaların yapılabilmesi için her gruba 10’ar kişilik masa başı çalışma imkânı ve en az beş bilgisayar gerekmektedir.
-  Eğitim görevlileri içerikte belirtilen konularda Bakanlığımız uzman personellerinden oluşacaktır.
 
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ:

 

KONULAR

SÜRESİ

1

-  İşletmelerde meslek eğitimi nedir?

-  Mevzuatı hakkında açıklamalar

2 Saat

2

-  İşletmelerde meslek eğitimi kapsamında sektörle yapılacak

    işbirliği Uygulamaları

4 Saat

3

-  Öğretim programı içeriğinde yer alan yeterliklerden işletme

    imkanlarına göre beceri eğitimine gönderilecek öğrencinin

    tespiti ile ilgili uygulamalar

6 Saat

4

-  işletmede meslek eğitimi kapsamında eğitimi verilecek

    konuların tespitine ilişkin iş ve işlemler ile gerekli belgelerin

    doldurulmasına yönelik uygulamalar

6 Saat

5

-  işletmelerde meslek eğitiminden sorumlu usta öğreticiler

    tarafından öğrencinin eğitimi v.b. konularında gerekli

    belgeleri doldurmalarına ilişkin uygulamalar

6 Saat

6

-  işletmelerde meslek eğitimi sonrasında gerçekleştirilecek yıl

    sonu ölçme ve değerlendirmelere yönelik yapılacak uygulamalar

4 Saat

7

-  Çalışma Sonuçlarının Sunulması ve Değerlendirilmesi

2 Saat

TOPLAM

30 Saat

 
Not: Yukarıdaki dağılım bir grup için yapılmış olup 7 grupta aynı çalışmalar eş zamanlı ve ayrı ayrı yapılacaktır.
 
7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ:
Eğitim programında eğitici ve katılımcının karşılıklı etkileşimine dayalı anlatım, soru-cevap, grup çalışması, örnek uygulama vb. yöntem ve teknikler kullanılacaktır. Program bilgisayar, projeksiyon makinesi, A4 Fotokopi kağıdı, Lazer yazıcı vb. eğitim araçları ve görsel materyal ile desteklenecektir.
 
8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Hizmetiçi eğitimi sonunda seminerin amacına ulaşıp ulaşmadığı, uygulamada karşılaşılan sorunları görüşme, gözlem vb. veri toplama yöntemleriyle değerlendirilecek olup katılımcılara seminere katılım belgesi verilecektir.
Faaliyetin sonunda katılımcılara seminere katılmıştır belgesi verilecektir.

 
************************************************************************************************
2009 Yılındaki Hizmetiçi Eğitimler:
 
Faaliyet Kodu Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Baş. Tarihi Bit Tarihi Türü Başvuru Tarihi Durum
2009000080 Modül Yazım Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO - MERKEZ / AKSARAY 23/03/2009 27/03/2009 Seminer 19/02/2009 Resen Alındı
2009000093 İşletmede Beceri Eğitimi ve Sektörle İşbirliği Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO - MERKEZ / AKSARAY 30/03/2009 03/04/2009 Seminer 03/03/2009 Resen Alındı