2008.12.15-2008.12.19

MEGEP Modül İnceleme Semineri (5 Gün)

Kuşadası / AYDIN


 İnşaat Teknolojisi Alanı, 15-19 Aralık 2008 Modül İncelemele, Kuşadası / AYDIN

Onaylar:

http://hedb.meb.gov.tr/faaliyet/faaliyet_more.asp?search_fd0=20080943

http://hedb.meb.gov.tr/faaliyet/liste/2008943p.htm

http://hedb.meb.gov.tr/faaliyet/liste/2008943.htm

Çalışmalardan Görüntüler:


Ayrıntılı Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Kodu 20080943
Faaliyet Ad Modül İnceleme Semineri
Ba Tarihi 15-12-2008
Faaliyet Yeri Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Ili AYDIN
Bi Tarihi 19-12-2008
Tur Seminer
Tipi Merkezi
Durum Geçerli
Ilgili Birim Kurslar_4_Şubesi
Ilgili O.Nuri ARIKAN
Liste Katılımcı Listesi
Program Faaliyet Programı


*************************************************************************************************************** 
Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi / AYDIN
Otel ve Okul Müdürü: Erol BALCI erolbalci29@hotmail.com
Adres: Coral Hill Kuşadası - Kadınlar Denizi Mevkii Kuşadası AYDIN Türkiye 09400 
Tel: 02566220534-35 Faks:02566222189
*************************************************************************************************************** 
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK ÇERÇEVE PROGRAMI

1.ETKİNLİĞİN ADI

Modül İnceleme Semineri

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

  Seminere katılan öğretmenler;

- Orta Öğretim Projesi Kapsamında Program Geliştirme Sürecinde Yapılan Modül İnceleme Eğitimini   kavrar,
- Modüler Materyallerin Kontrollerinin yapılmasının kavrar ve yapar,
- Modül faaliyet sayfalarını kontrol eder ve  son şeklini vermeyi  bilir ve yapar,
- Ölçme Değerlendirme sayfalarının kontrollerini yapar ve son şeklini verir.
- Bilgisayar ve Grafik düzenlemelerini bilir ve yapar.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

5 Gün ( 30 Saat)

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

- Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile sağlık meslek liselerinin, yeterliğe dayalı modüler öğretim programı geliştirme çalışmalarında  görevlendirilecek öğretmenleri.

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- Yeniden yapılanma çerçevesinde hazırlanan yeterliğe dayalı modüler program geliştirme çalışmaları kapsamında programların gereği olan eğitim materyalleri olan modüllerin araştırma yöntem ve teknikleri doğrultusunda incelenmesi ve  uygulanabilirliğini sağlamak ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

- Seminere katılım resen yapılacaktır.

- Seminer Aydın Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turzm Meslek Lisesinde yapılacaktır.

-Her çalışma grubu için katılımcı sayısı en fazla 10 kişi olacaktır.

- Yapılacak çalışmalar sunum ve uygulama  şeklinde yapılacaktır.

-Çalışmaların yapılabilmesi için her gruba 10’ar  kişilik masa başı çalışma imkânı ve en az üç bilgisayar gerekmektedir.

- Eğitim görevlileri içerikte belirtilen konularda Bakanlığımız uzman personellerinden oluşacaktır.

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Modül İnceleme Eğitimi

6 Saat

Modüler Materyallerin Kontrollerinin Yapılması Uygulamaları  

4 Saat

Modül Faaliyet Sayfalarının Kontrollerinin Yapılması

8 Saat

Ölçme Değerlendirme Sayfalarının Kontrollerinin Yapılması

6  Saat

Bilgisayar ve Grafik Düzenlemelerinin Yapılması

4 Saat

Çalışma Sonuçlarının Sunulması ve Değerlendirme Uygulamaları

2 Saat

TOPLAM

30 Saat

7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

Eğitim programında eğitici ve katılımcının karşılıklı etkileşimine dayalı anlatım, soru-cevap, grup çalışması, örnek uygulama vb. yöntem ve teknikler kullanılacaktır. 
Program bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotokopi makinesi, lazer yazıcı, A4 kağıt vb. eğitim araçları ve görsel materyal ile desteklenecektir.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

- Faaliyet sonunda katılımcılara seminer belgesi verilecektir.

------------------------------------------------------------------------------------


2008 Yılındaki Hizmetiçi Eğitimler:

Faaliyet Kodu Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Baş. Tarihi Bit Tarihi Türü Başvuru Tarihi Durum
1 2008000178 Meslek Analizi ve Modüler Program Geliştirme Semineri / YALOVA 28/04/2008 02/05/2008 Seminer 08/04/2008
(40 Saat)
Resen Alındı
2 2008000200 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Semineri / ERZURUM 05/05/2008 09/05/2008 Seminer 16/04/2008
(30 Saat)
Resen Alındı
3 2008000259 Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi Semineri / AKSARAY 02/06/2008 06/06/2008 Seminer 09/05/2008
(30 Saat)
Resen Alındı
4 2008000325 Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Modüllerinin Güncellenmesi Semineri / ERZURUM 23/06/2008 27/06/2008 Seminer 06/06/2008
(30 Saat)
Resen Alındı
5 2008000402 Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri / ERZURUM 07/07/2008 11/07/2008 Seminer 16/06/2008
(30 Saat)
Resen Alındı
6 2008000471 Modül İnceleme Semineri / YALOVA 21/07/2008 25/07/2008 Seminer 16/07/2008
(30 Saat)
Resen Alındı
7 2008000900 Modül İnceleme Semineri / AYDIN 25/08/2008 29/08/2008 Seminer 15/08/2008
(30 Saat)
Resen Alındı
8 2008000917 Modül İnceleme Semineri / AYDIN 13/10/2008 17/10/2008 Seminer 06/10/2008
(30 Saat)
Resen Alındı
9 2008000943 Modül İnceleme Semineri Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Mes.L / AYDIN 15/12/2008 19/12/2008 Seminer 01/12/2008
(30 Saat)
Resen Alındı


2007 Yılındaki Hizmetiçi Eğitimler:
Faaliyet Kodu Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Baş. Tarihi Bit Tarihi Türü Süresi (Saat) Durum
1 2007160353 Uygulamalı Tky Okul Semineri
/ BURSA 09/04/2007 13/04/2007 Seminer 30 Resen Alındı
2 2007160472
Modüler Sistemi Yaygınlaştırma Semineri
/ BURSA 20/09/2007 21/09/2007 Seminer 16 Resen Alındı
3 2007000823 İş Piyasası ve Alan Araştırması Yöntem ve Teknikleri Kursu
/ RİZE 05/11/2007 09/11/2007 Kurs 30 Resen Alındı
4 2007000839 İş Piyasası ve Alan Araştırması Verilerinin Yorumlanması Yöntem ve Teknikleri Kursu
/ AKSARAY 10/12/2007 14/12/2007 Kurs 30 Resen Alındı