2008.10.13-2008.10.17

MEGEP Modül İnceleme Semineri (5 Gün)

Kuşadası / AYDIN


İnşaat Teknolojisi Alanı, 13 - 17 Ekim 2008 Modül İncelemele, Kuşadası / AYDIN
Onaylar:

Çalışmalardan Görüntüler:


Ayrıntılı Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Kodu
20080917
Faaliyet Ad
Modül İnceleme Semineri
Ba Tarihi
13-10-2008
Faaliyet Yeri
Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Ili
AYDIN
Bi Tarihi
17-10-2008
Tur
Seminer
Tipi
Merkezi
Durum
Geçerli
Ilgili Birim
Ilgili
Murat YAVUZ
Liste
Program
*************************************************************************************************************** 
Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi / AYDIN
Otel ve Okul Müdürü: Erol BALCI erolbalci29@hotmail.com
Adres: Coral Hill Kuşadası - Kadınlar Denizi Mevkii Kuşadası AYDIN Türkiye 09400 
Tel: 02566220534-35 Faks:02566222189
*************************************************************************************************************** 

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK ÇERÇEVE PROGRAMI

1.ETKİNLİĞİN ADI

Modül İnceleme Semineri

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

  Seminere katılan öğretmenler;

-Orta Öğretim Projesi Kapsamında Program Geliştirme Sürecinde Yapılan Modül İnceleme Eğitimini   kavrar,
- Modüler Materyallerin Kontrollerinin yapılmasının kavrar ve yapar,
- Modül faaliyet sayfalarını kontrol eder ve  son şeklini vermeyi  bilir ve yapar,
- Ölçme Değerlendirme sayfalarının kontrollerini yapar ve son şeklini verir.
- Bilgisayar ve Grafik düzenlemelerini bilir ve yapar.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

5 Gün ( 30 Saat)

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim okulları ve sağlık meslek liselerinin, yeterliğe dayalı modüler öğretim programı geliştirme ile görevlendirilecek öğretmenleri.

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

—Yeniden yapılanma çerçevesinde hazırlanan yeterliğe dayalı modüler program geliştirme çalışmaları kapsamında programların gereği olan eğitim materyalleri olan modüllerin araştırma yöntem ve teknikleri doğrultusunda incelenmesi ve  uygulanabilirliğini sağlamak ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

—Her çalışma grubu için katılımcı sayısı en fazla 10 kişi olacaktır.
__Yapılacak çalışmalar sunum ve uygulama  şeklinde yapılacaktır.
__Çalışmaların yapılabilmesi için her gruba 10’ar  kişilik masa başı çalışma imkânı ve en az bir bilgisayar gerekmektedir.

—Eğitim görevlileri içerikte belirtilen konularda Bakanlığımız uzman personellerinden oluşacaktır.

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ


KONULAR

SÜRESİ

1

- Modül İnceleme Eğitimi

6 Saat

2

- Modüler Materyallerin Kontrollerinin Yapılması Uygulamaları

4 Saat

3

- Modül Faaliyet Sayfalarının Kontrollerinin Yapılması

8 Saat

4

- Ölçme Değerlendirme Sayfalarının Kontrollerinin Yapılması

6  Saat

5

- Bilgisayar ve Grafik Düzenlemelerinin Yapılması

4 Saat

6

-Çalışma Sonuçlarının Sunulması ve Değerlendirme Uygulamaları

2 Saat

TOPLAM

30 Saat

7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

Eğitim programında eğitici ve katılımcının karşılıklı etkileşimine dayalı anlatım, soru-cevap, grup çalışması, örnek uygulama vb. yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
Program bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotokopi makinesi, lazer yazıcı, A4 kağıt vb. eğitim araçları ve görsel materyal ile desteklenecektir.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hizmetiçi eğitimi sonunda seminerin amacına ulaşıp ulaşmadığı, uygulamada karşılaşılan sorunları görüşme, gözlem vb. veri toplama yöntemleriyle değerlendirilecektir.

Murat YAVUZ

Zahir BEDİR

Ahmet Fikret BAYRAKLI

Şube Müdürü

Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı V.

Not: 13-17 Ekim 2008 Tarihleri Arasında,   Aydın Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde Açılacak Olan 917 No'lu "Modül İnceleme Semineri"  Programıdır.

13-17 Ekim 2008 Tarihleri Arasında, Aydın Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde Açılacak Olan 917 No'lu "Modül İnceleme Semineri" Katılımcı Listesidir


 -----------------------------------------------------------------------------------
01.10.2008 Tarihi itibari ile:

Adı Soyadı         YÜKSEL GÜNGÖR

Ünvanı / Görevi  Öğretmen / Atölye Şefi

Atama Branşı     İnşaat Teknolojisi-1

Hizmetiçi Eğitimler:

Faaliyet KoduFaaliyet AdıFaaliyet YeriBaş. TarihiBit TarihiTürüBaşvuru TarihiDurum
12008000178Meslek Analizi ve Modüler Program Geliştirme SemineriEsenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü/ YALOVA28/04/200802/05/2008Seminer08/04/2008Resen Alındı
22008000200Araştırma Yöntem ve Teknikleri SemineriHizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM05/05/200809/05/2008Seminer16/04/2008Resen Alındı
32008000259Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi SemineriHizmetiçi Eğitim Enstitüsü / AKSARAY02/06/200806/06/2008Seminer09/05/2008Resen Alındı
42008000325Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Modüllerinin Güncellenmesi SemineriHizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM23/06/200827/06/2008Seminer06/06/2008Resen Alındı
52008000402Meslek Standardı ve Akreditasyon SemineriHizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM07/07/200811/07/2008Seminer16/06/2008Resen Alındı
62008000471Modül İnceleme SemineriEsenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / YALOVA21/07/200825/07/2008Seminer16/07/2008Resen Alındı
72008000900Modül İnceleme SemineriKuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi / AYDIN25/08/200829/08/2008Seminer15/08/2008Resen Alındı
82008000917Modül İnceleme SemineriKuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi / AYDIN13/10/200817/10/2008Seminer06/10/2008Resen Alındı