2008.10.06-2008.11.03

MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi)

Modüler Yapıda Öğretim Programı Geliştirme


 Türkiye'de İnşaat Teknolojisi Alanında, Modüler Öğretim Programı geliştirme çalışmalarında görev verilen komisyon üyeleri

 06 Ekim - 03 Kasım 2008 tarihleri arasında MEGEP kapsamında 29 (yirmi dokuz) gün süreli görevlendirme

Onaylar:06 Ekim - 03 Kasım 2008 tarihleri arasında MEGEP kapsamında görevlendirilen komisyon üyeleri

http://etogm.meb.gov.tr/duyuru/4565.pdf

Görevlendirme:
 
Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak yürürlüğe konulan Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında; 42 meslek alanında 197 meslek dalına ait çerçeve öğretim programları; 2007–2008 Öğretim Yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıflarında, pilot uygulama yapılan okulların ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında Talim ve Terbiye Kurulu'nun 14.09.2007 tarih ve 152 sayılı Karan ile kademeli olarak uygulamaya konulmuştur.   

Bu proje kapsamında söz konusu öğretim programlarının uygulanmasıyla ilgili aksayan yönlerin ve geri bildirimlerin değerlendirilerek raporlanması, bu raporlar doğrultusunda çerçeve öğretim programlan ile ders bilgi sayfalan, modül bilgi sayfalan, işlem analizleri, yeterlik tabloları ve taslak meslek standardı üzerinde düzeltmelerin yapılması, alanlarında yazımı devam eden modüllerin takibi yapılarak modül yazım süresi biten modül yazarları ile irtibata geçerek modüllerin teslim alınması, yazımı tamamlanan modüllerin ön incelemelerinin yapılması ve modül inceleme seminerlerine kadar tespit edilen eksikliklerin modülün yazarlarına düzelttirilmesi, komisyonca incelemeleri biten modüllerin içerik yönünden düzeltilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve görevlendirildiği süre içerisinde yürüttüğü çalışmaların ayrı raporları hazırlayarak Genel Müdürlüğümüze sunmak üzere; ilgi makam onayı ile EK-1 Listede adı soyadı, meslek alanı ve kurumu belirtilen iliniz atölye ve meslek dersi öğretmenleri 06 Ekim - 03 Kasım 2008 tarihleri arasında 29 (yirmi dokuz) gün süre okulları görevlendirilmişlerdir.

 

MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA GÖREVLENDİRİLEN KOMİSYON ÜYELESİ ÖĞRETMENLER

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI KOMİSYON ÜYESİ ÖĞRETMENLER


ADI SOYADI                              KURUMU
SUAT ARIK                                İSTANBUL ZİNCİRLİKUYU İSOV YAPI MESLEK LİSESİ
MEHMET DURAK                       İSTANBUL ZİNCİRLİKUYU İSOV YAPI MESLEK LİSESİ
YÜKSEL GÜNGÖR                     BURSA HÜRRİYET ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ADEM GÖKHAN ÖLMEZ            ANKARA BATTALGAZİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ