2008.10.06-07
Modüler Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri
BOLU

2008 yılı Yaygınlaştırma Eğitimine ait onay, eğitim dokümanları ve seminer.
06-07 Ekim 2008, Bolu İli ve İlçeleri
Onaylar:
 
Eğitim Görevlileri:

GÖREVLİ ÖĞRETMEN

GÖREVİ

KURUMU

HAKAN BABAÇ

Eğitim Görevlisi

BURSA ORHANELİ A.N. YILMAZ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

YÜKSEL GÜNGÖR

Eğitim Görevlisi

BURSA HÜRRİYET ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

SEMRA KARADAVUT

Eğitim Görevlisi

ANKARA ETİMESGUT MUSTAFA KEMAL SAĞLIK MESLEK LİSESİ

 
 
Seminerden Görüntüler:

 
 
Ayrıntılar:

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 

Genel, mesleki ve teknik orta öğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması, kalitesinin artırılması, programlarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimi ve eğitim ortamlarının donatılması amacıyla hazırlanan Orta Öğretim Projesi (OÖP) İkraz Anlaşması, 28 Nisan 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, proje çalışmaları devam etmektedir.

Projenin amaçlarından biri olan, yeniden yapılanma çerçevesinde hazırlanan, yeterliğe dayalı modüler program geliştirme çalışmaları kapsamında, programların gereği olan yaygınlaştırmanın yapılması ve uygulanabilirliğinin arttırılmasını sağlamak amacı ile her il ve ilçelerinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, bütün mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında (ML, AML, ATML, AOTML, METEM, Sağlık Meslek L., Tarım Meslek L., Meteoroloji Meslek L., Adalet Meslek L., vb.), görev yapan zümre ve/veya bölüm başkanlarının eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimlerin 06–07 Ekim 2008 / 07–08 Ekim 2008 / 09–10 Ekim 2008 / 13–14 Ekim 2008 tarihleri arasında 81 il merkezinde Ek–1 listede belirtilen yer, zaman ve tarihlerde, Ek–2 program çerçevesinde yapılması, seminerlerin koordinatör eğitim görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi, görevlendirmelerin her il merkezinde yol hariç iki (2) gün olarak yapılması, planlanmaktadır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, Eğitimlerin 06–07 Ekim 2008 / 07–08 Ekim 2008 / 09–10 Ekim 2008 / 13–14 Ekim 2008 tarihleri arasında 81 il merkezinde Ek–1 listede belirtilen yer, zaman ve tarihlerde yapılması, seminerlerin koordinatör eğitim görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi, görevlendirmelerin her il merkezinde yol hariç iki (2) gün olarak yapılması, koordinatör eğitim görevlilerinin yolculuklarını uçak ile yapması, konaklama yerlerinin il milli eğitim müdürlükleri tarafından planlanması ve yolluk-yevmiyeleri ve konaklama giderlerinin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde Orta Öğretim Projesinin 13 01 32 62–09 2 1 00–7–06.9 sayılı harcama kaleminden ödenmesi, illerde yapılacak eğitimlere katılacak kursiyerlerin yolluk ve ulaşım giderlerinin ise il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili harcama kaleminden karşılanması, toplantı yerlerinin il milli eğitim müdürlükleri tarafından sağlanması istenmektedir.