2008.08.25-2008.08.29

MEGEP Modül İnceleme Semineri (5 Gün)

Kuşadası / AYDIN


İnşaat Teknolojisi Alanı, 25 - 29 Ağustos 2008 Modül İncelemele, Kuşadası / AYDIN
 
 
 
 
 
 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

25–29 AĞUSTOS 2008 AYDIN KUŞADASI ANADOLU TURİZM OTELCİLİK

MODÜL İNCELEME SEMİNERİ DEĞERLENDİRME RAPORUDUR.

 

25- 29 Ağustos 2008 tarihinde Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan Anadolu Turizm Uygulamalı Otelinde yapılan modül inceleme seminerine incelenmek üzere getirilen İnşaat Teknolojisi alanına ait modüllerin inceleme sonuçları Ek-1’ de belirtilmiştir.

EK- 1

 

SIRA NO

MODÜL ADI

ONAY-LANAN

İADE EDİLEN

İPTAL EDİLEN

1.       

BİLGİSAYARLA TEMEL PLANI ÇİZİMİ 1

X

 

 

2.       

BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

X

 

 

3.       

BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2

X

 

 

4.       

BİLGİSAYARLA KİRİŞ AÇILIM VE DETAY ÇİZİMLERİ 1

X

 

 

5.       

BİLGİSAYARLA KİRİŞ AÇILIM VE DETAY ÇİZİMLERİ 2

X

 

 

6.       

RÖLEVE YERLEŞİM PROJE ÇİZİMİ

X

 

 

7.       

BİLGİSAYARLA ÇATI ÇİZİMLER

X

 

 

8.       

CİSİMLERİN AÇINIMLARI

X

 

 

9.       

PARKETAŞI- BORDÜR KAPLAMA HESAPLARI

X

 

 

10.   

KARO KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ

X

 

 

11.   

RÖLEVE ÖLÇÜSÜ ALMA

X

 

 

12.   

DÖŞEME DONATI PLANI ÇİZİMİ 1

X

 

 

13.   

BİLGİSAYARLA KOLON APLİKASYON PLANI ÇİZİMİ

X

 

 

14.   

BİLGİSAYARLA DÖŞEME DONATI PLANI ÇİZİMİ 2

X

 

 

15.   

BİLGİSAYARLA DÖŞEME DONATI PLANI ÇİZİMİ 3

X

 

 

16.   

TEMEL PLANI ÇİZİMİ 2

 

X

 

17.   

BİLGİSAYARLA BODRUM KAT PLANI ÇİZİMİ

 

X

 

18.   

KİRİŞ AÇILIM VE DETAY ÇİZİMLERİ 1

 

X

 

19.   

DÖNDÜRME METODU İLE ÇİZİM

 

X

 

20.   

BİLGİSAYARLA DÖŞEME DONATI PLANI ÇİZİMİ 1

(CD LER OKUMADI)

 

X

 

21.   

HAVA MEYDANLARI VE YOLLARDA KAPLAMA

 

 

X

 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

MODÜL İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ

 

               Komisyon Üyesi                                   Komisyon Üyesi                                Komisyon Üyesi                 Yüksel GÜNGÖR                               Mehmet DURAK                             Erkan SUGÜNEŞ

 

          Komisyon Üyesi          Komisyon Üyesi               Komisyon Üyesi            Komisyon Üyesi

             Saffet YÜCE             Nurhan YÜCE                    Murat ARIK          Sebahattin GÖKMEN
 
 ------------------------------------------------------------------------------
 
Çalışmalardan Görüntüler:

 
Onaylar:
 
Ayrıntılı Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Kodu
20080900
Faaliyet Ad
Modül İnceleme Semineri
Ba Tarihi
25-08-2008
Faaliyet Yeri
Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Ili
AYDIN
Bi Tarihi
29-08-2008
Tur
Seminer
Tipi
Merkezi
Durum
Geçerli
Ilgili Birim
Ilgili
O.Nuri ARIKAN
Liste
Program
 
*************************************************************************************************************** 
Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi / AYDIN
Otel ve Okul Müdürü: Erol BALCI erolbalci29@hotmail.com
Adres: Coral Hill Kuşadası - Kadınlar Denizi Mevkii Kuşadası AYDIN Türkiye 09400 
Tel: 02566220534-35 Faks:02566222189
*************************************************************************************************************** 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 

HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK ÇERÇEVE PROGRAMI

 

1.ETKİNLİĞİN ADI

Modül İnceleme Semineri

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

  Seminere katılan öğretmenler;
-Orta Öğretim Projesi Kapsamında Program Geliştirme Sürecinde Yapılan Modül İnceleme Eğitimini   kavrar,

- Modüler Materyallerin Kontrollerinin yapılmasının kavrar ve yapar,

- Modül faaliyet sayfalarını kontrol eder ve  son şeklini vermeyi  bilir ve yapar,

- Ölçme Değerlendirme sayfalarının kontrollerini yapar ve son şeklini verir.

- Bilgisayar ve Grafik düzenlemelerini bilir ve yapar. 

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

5 Gün ( 30 Saat)

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim okulları ve sağlık meslek liselerinin, yeterliğe dayalı modüler öğretim programı geliştirme ile görevlendirilecek öğretmenleri.

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

—Yeniden yapılanma çerçevesinde hazırlanan yeterliğe dayalı modüler program geliştirme çalışmaları kapsamında programların gereği olan eğitim materyalleri olan modüllerin araştırma yöntem ve teknikleri doğrultusunda incelenmesi ve  uygulanabilirliğini sağlamak ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

—Her çalışma grubu için katılımcı sayısı en fazla 10 kişi olacaktır.

__Yapılacak çalışmalar sunum ve uygulama  şeklinde yapılacaktır.

__Çalışmaların yapılabilmesi için her gruba 10’ar  kişilik masa başı çalışma imkânı ve en az bir bilgisayar gerekmektedir.

—Eğitim görevlileri içerikte belirtilen konularda Bakanlığımız uzman personellerinden oluşacaktır.

 6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

KONULAR

SÜRESİ

1

- Modül İnceleme Eğitimi

6 Saat

2

- Modüler Materyallerin Kontrollerinin Yapılması Uygulamaları   

4 Saat

3

- Modül Faaliyet Sayfalarının Kontrollerinin Yapılması.

8 Saat

4

- Ölçme Değerlendirme Sayfalarının Kontrollerinin Yapılması. 

6  Saat

5

- Bilgisayar ve Grafik Düzenlemelerinin Yapılması 

4 Saat

6

-Çalışma Sonuçlarının Sunulması ve Değerlendirme Uygulamaları

2 Saat

TOPLAM

30 Saat

                                                                                       

 7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ
 
Eğitim programında eğitici ve katılımcının karşılıklı etkileşimine dayalı anlatım, soru-cevap, grup çalışması, örnek uygulama vb. yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
 
Program bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotokopi makinesi, lazer yazıcı, A4 kağıt vb. eğitim araçları ve görsel materyal ile desteklenecektir.
 
 8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
Hizmetiçi eğitimi sonunda seminerin amacına ulaşıp ulaşmadığı, uygulamada karşılaşılan sorunları görüşme, gözlem vb. veri toplama yöntemleriyle değerlendirilecek olup katılımcılara seminer belgesi verilmiştir.

25-29 AĞUSTOS 2008 TARİHLERİ ARASINDA,   AYDIN KUŞADASI ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİNDE, 900 NO'LU MODÜL İNCELEME SEMİNERİ DÜZENLENMİŞTİR. 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------
01.09.2008 Tarihi itibari ile:
 

Adı Soyadı                               YÜKSEL GÜNGÖR

Ünvanı / Görevi                        Öğretmen / Atölye Şefi

Atama Branşı                           İnşaat Teknolojisi-1

 

Hizmetiçi Eğitimler:
  Faaliyet Kodu Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Baş. Tarihi Bit Tarihi Türü Başvuru Tarihi Durum
1 2008000178 Meslek Analizi ve Modüler Program Geliştirme Semineri Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / YALOVA 28/04/2008 02/05/2008 Seminer 08/04/2008 Resen Alındı
2 2008000200 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM 05/05/2008 09/05/2008 Seminer 16/04/2008 Resen Alındı
3 2008000259 Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / AKSARAY 02/06/2008 06/06/2008 Seminer 09/05/2008 Resen Alındı
4 2008000325 Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Modüllerinin Güncellenmesi Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM 23/06/2008 27/06/2008 Seminer 06/06/2008 Resen Alındı
5 2008000402 Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM 07/07/2008 11/07/2008 Seminer 16/06/2008 Resen Alındı
6 2008000471 Modül İnceleme Semineri Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / YALOVA 21/07/2008 25/07/2008 Seminer 16/07/2008 Resen Alındı
7 2008000900 Modül İnceleme Semineri Kuşadası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi / AYDIN 25/08/2008 29/08/2008 Seminer 15/08/2008 Resen Alındı