2008.07.07-2008.07.11

Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri

ERZURUM


Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri / ERZURUM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Eğitim sistemimizin niteliğini arttırmak, karşılaşılan problemleri çözmek ve seviyesini AB standartlarına yükseltebilmek için, Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak yürürlüğe konulan Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında; Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşları ve yüksek öğretim kurumları uzmanlarının katkı ve katılımları ile modüler yapıda 42 alan 197 dalda hazırlanan öğretim programları, Talim ve Terbiye Kurulunun 02/06/2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile 2006 – 2007 öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca, ilköğretim mezunu veya ortaöğretimin herhangi bir kademesinden ayrılmış bireyleri, ülkemiz üretim ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan teknik insan gücü ihtiyacını karşılayacak şekilde, işletme-okul iş birliği içerisinde yetiştirerek iktisaden aktif hâle getirmek üzere 1986 yılında “Türk-Alman Hükümetleri İş birliği” kapsamında “Türk-Alman Mesleki Eğitim Merkezi Projesi” uygulamaya konulmuş ve 3 meslek alanında İkili Meslek Eğitimi Programları hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda eğitim-öğretim çalışmaları başlatılmıştır.

1986 yılından beri uygulanan İkili Meslek Eğitim Merkezi öğretim programlarının, hem sektörel hem de teknolojik gelişmeler çerçevesinde geliştirilmesine gerek duyulmuştur.

Sektörden gelen talepler ve Genel Müdürlüğümüze bağlı okullar bünyesinde uygulanan programlar değerlendirilerek İkili Meslek Eğitimi için öncelikle 12 alan ve 78 dalda program geliştirilmesine ve bu çalışmada MEGEP kapsamında geliştirilen ve uygulamaya konulan alan/ dal programlarının aynen alınmasına karar verilmiştir.

A.ORTAK DERSLER

İkili Meslek Eğitimi Programının 1, 2 ve 3. yıllarında okutulmak üzere ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıflarında yer alan; Dil ve Anlatım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Matematik derslerinin aynen uygulanması esas alınmıştır.

B.ALAN ORTAK DERSLERİ

Meslek dalları itibarıyla endüstri meslek lisesinin 11 ve 12. sınıflarında okutulan dallara özel meslek derslerinin içeriklerini oluşturan modüllerin İkili Meslek Eğitim Programında 2 ve 3. yıllarda okutulacak şekilde aynen uygulanması esas alınmıştır.

1.MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DALI
Mimari Proje Çizimleri, Bina ve Yerleşim Rölevesi derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Bilgisayarla Mimari Proje Çizimleri, Bina Maketleri derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

2.STATİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DALI
Statik Proje Çizimleri, İnsan ve Deprem derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Bilgisayarla Statik Proje Çizimleri ve Tasarı Geometri derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

3.ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DALI
Çelik Proje Çizimleri, Bina ve Yerleşim Rölevesiderslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Bilgisayarla Çelik Proje Çizimleri, Tasarı Geometri derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

4.İÇ MEKÂN TEKNİK RESSAMLIĞI DALI
İç Mekân Çizimleri, Bina ve Yerleşim Rölevesi derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Bilgisayarla İç Mekân Çizimleri, Renklerle Tasarım derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

5.YAPI LABORATUVARI DALI
Zemin Deneyleri, Beton Deneyleri, İnsan ve Depremderslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Agrega Deneyleri, Çimento Deneyleri derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

6.AHŞAP DOĞRAMA KAPLAMA DALI
Ahşap Doğramalar, Ahşap Doğrama ve Kaplama Meslek Resmi derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Ahşap Kaplamalar, Bilgisayarla Çizim, Röleve derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

7.PVC DOĞRAMA VE MONTAJ DALI
PVC Doğrama ve Kaplamaları, Rölevederslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
PVC Doğrama ve Kaplama Meslek Resmi, Bilgisayarla Çizim derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

8.YAPI DEKORASYON DALI
Alçı Dekorasyon ve Kartonpiyer, Alçı ve Kartonpiyer Meslek Resmi derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Yapıda Boyalar, Röleve, Renklerle Tasarım derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

9.YAPI YALITIM DALI
Yapıda Yalıtım, Yalıtım Meslek Resmi derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Bilgisayarla Çizim, Renklerle Tasarım, Rölevederslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

10.YAPI YÜZEY KAPLAMA DALI
Yapıda Sıvalar, Sıva Meslek Resmi derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Duvar ve Zemin Kaplamaları, Duvar ve Zemin Kaplama Meslek Resmi, Röleve derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

11.BETONARME DEMİR, KALIP VE ÇATICILIK DALI
Ahşap Çatılar, Betonarme Donatılar, Betonarme Kalıpları derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Çatı ve Kalıpçılık Meslek Resmi,Donatı Meslek Resmi, Röleve derslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

12.YAPI DUVARCILIK DALI
Yapıda Duvarlar, Röleve derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Duvarlar Meslek Resmi, Bilgisayarla Çizimderslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması,

13.RESTORASYON DALI
Ahşap Kâgir Restorasyonu, Röleve Restorasyon Proje Çizimleri derslerine ait modüllerin 2. yılda okutulması,
Bilgisayarla Röleve ve Restorasyon Proje Çizimleriderslerine ait modüllerin 3. yılda okutulması esas alınmış, çerçeve öğretim programı bu esaslar kapsamında hazırlanmıştır.

Bilgilerinize ve takdirlerinize arz ederiz.         11. 07. 2008

 

K O M İ S Y O N     Ü Y E L E R İ

     Yüksel GÜNGÖR                                   Adem Gökhan ÖLMEZ
İnşaat Teknolojisi Alan Uzmanı                            İnşaat Teknolojisi
Alan Uzmanı
Bursa Osmangazi Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi        Ankara Mamak Battalgazi Endüstri Meslek Lisesi

Sebahattin GÖKMEN
İnşaat Teknolojisi
Ankara Mamak Battalgazi Endüstri Meslek Lisesi

Fevzi TEK                                     Hatice ÖZDEMİR
Türk Dili ve Edebiyatı                                         Türk Dili ve Edebiyatı
İzmir Torbalı Endüstri Meslek Lisesi               Ankara M.R.Uzel Kimya Meslek Lisesi

Metin BEREKET                                            Engin TEKİN
Elektrik Elektronik Teknolojileri                                Elektrik Elektronik Teknolojileri
Çiğli 75.Yıl ATL                                                       Çiğli 75.Yıl ATL

-------------------------------------------------------------------------

M.E.B. Erkek Teknik Ögretim Genel Müdürlügümüzce 4 Eylül 2008 Persembe günü yayınlanan Talim Terbiye Kurulunca onaylanan resmi programlar:

İkili Mesleki Eğitim Merkezleri Çerçeve Öğretim Programları

İkili Mesleki Eğitim Merkezleri Çerçeve Öğretim Programları uygulamasının yaygınlaştırılması için Makam Onayı

İkili Mesleki Eğitim Merkezleri Modüler Çerçeve Öğretim Programları

-------------------------------------------------------------------------

Erzurumdaki Çalışma ve Kültürel Gezilerden Resimler:

-----------------------------------------------------------------------------------

http://hedb.meb.gov.tr/faaliyet/faaliyet_more.asp?search_fd0=1161

Ayrıntılı Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Kodu 20080402
Faaliyet Ad Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri
Ba Tarihi 07-07-2008
Faaliyet Yeri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Ili ERZURUM
Bi Tarihi 11-07-2008
Tur Seminer
Tipi Merkezi
Durum Geçerli
Ilgili Birim Kurslar_4_Şubesi
Ilgili Osman Nuri Arıkan
Liste Katılımcı Listesi
Program Faaliyet Programı

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

1.  ETKİNLİĞİN ADI:

- Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri

2. ETKİNLİĞİN AMACI:

-İş piyasası ihtiyaçlarına uygun yeterlilikte meslek elemanı yetiştirmek amacıyla; iş piyasasında yapılacak anketlerin yöntem ve teknikleri kullanılarak meslek standartlarının oluşturulması konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
-Akreditasyonun akredite kurumuna ve kurumun öğrencilerine sağladığı yararlar katılımcılara aktarmak.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ:

5 Gün/30 SAAT

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ:

-Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce seçilecek olan ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden iş gücü piyasası çalışmalarında görev alacak olan öğretmenler katılacaktır.

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

-Meslek standardı oluşturma ve okullarımızın akredite olması ihtiyacından doğmuştur.
-Seminere katılım resen yapılacaktır,
-Katılımcı sayısı 40 kişi olacaktır.
-Seminer, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde verilecektir.
-Eğitim görevlileri içerikte belirtilen konularda uzman Bakanlığımız personelinden   
oluşacaktır.
-Yapılacak çalışmalar sunum ve uygulama şeklinde yapılacaktır.
-Kursiyerler 4 gruba ayrılacak ve her grubun başında 1 eğitim görevlisi olacaktır.

6.  ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ:

KONULAR 

SÜRE

İş/Çalışma Piyasası Nedir?
Meslek Analizi Nedir?
Meslek Standardı Nedir?
Yeterlikler Sistemi Ve Yeterlikler Çerçevesi

2 saat

Alanlar bazında iş gücü piyasası beceri ihtiyaç anketlerinin hazırlanması ve doğruluğunun kontrol edilmesi

2 saat

İş gücü piyasası beceri ihtiyaç anketini (Görüşme Bilgi Formlarını) doldurma yöntem ve teknikleri, uygulaması ve kontrol edilmesi

2 saat

İş gücü piyasası beceri ihtiyaç anketinden faydalanarak Meslek Analiz Taslağının Oluşturulması ve uygulaması

6 saat

Oluşturulan Meslek Analizi Taslaklarının kontrol edilmesi

6 saat

Akreditasyon nedir?
Akreditasyonun amacı nedir?

2 saat

Akreditasyonun kuruma ve kurumun öğrencilerine sağladığı yararlar nelerdir?

2 saat

Akreditasyon sürecinin aşamaları nelerdir?

2 saat

Grupların çalışma Sunumları

6 saat

TOPLAM

30 Saat

7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ:

- Program eğitim görevlilerinin liderliğinde katılımcıların tamamının aktif olarak katılımı ile yürütülecektir. Eğitim çalışmaları bilgilendirme sunumu, uygulama ve soru-cevap aşamalarından oluşacaktır.
- Eğitim programında eğitici ve katılımcının karşılıklı etkileşimine dayalı anlatım, soru-Cevap, grup çalışması, örnek uygulama vb. yöntem ve teknikler kullanılacaktır. Program bilgisayar, projeksiyon makinesi, yazı tahtası, yazıcı, tarayıcı, A4 fotokopi kağıdı vb. eğitim araçları ve görsel materyal ile desteklenecektir.
- Seminer çalışması gruplar halinde yapılacaktır.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

- Hizmetiçi eğitim etkinliği sonunda, kursiyerlerin gruplar halinde yaptıkları çalışmaları sunum yaparak paylaşmaları istenecek ve tüm katılımcı ve eğitim görevlileri ile beraber üzerinde tartışılarak değerlendirilecektir.
- Seminerin amacına ulaşıp ulaşmadığını, uygulamada karşılaşılan sorunları görüşme, gözlem, vb. veri toplama yöntemleri ile değerlendirilecektir. Kursiyerlerin çalışmaları ile ilgili, eğitim yöneticisi, eğitim görevlileri ve eğitim merkezi müdürünün görüş ve önerileri alınacaktır.
- Seminerin sonunda kursiyerlere seminer katılım belgesi verilecektir.

Osman Nuri ARIKAN                 Osman TAŞKAYA     Ahmet Fikret BAYRAKLI

      Şube Müdürü                          Başkan Yardımcısı              Daire Başkanı V.

Not: 07-11 Temmuz 2008 Tarihleri Arasında  Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Açılacak Olan 402 Sıra Numaralı "Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri" Programıdır.

07-11 Temmuz 2008 Tarihleri Arasında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde Açılacak Olan
402 Sıra Numaralı "Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri" Katılımcı Listesidir.
Kayıt No
Adı Soyadı Görev Yeri İli
1
ADEM GÖKHAN ÖLMEZ Battalgazi AML, Teknik Lise ve EML MAMAK  ANKARA  
2
AHMET ŞAHİN İskitler ATL, AML, Teknik Lise ve EML ALTINDAĞ  ANKARA  
3
ATEŞ TAŞ Dr.Oktay Duran Matbaa AML ve Matbaa ML KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL
4
BAHADIR HORASAN Dr.Oktay Duran Matbaa AML ve Matbaa ML KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL
5
BALKIR ÖZÜNLÜ Keçiören Tarım ML KEÇİÖREN  ANKARA  
6
BAYKAL ERGİN Bağcılar ATL, Teknik Lise ve EML BAĞCILAR  İSTANBUL
7
BAYRAM YEŞİLTAŞ Eminönü Matbaa AML, Teknik Lise ve ML FATİH  İSTANBUL
8
BERRİN İRDELP Kütahya ATL,AML,Teknik Lise,EML,İMEM ve YTEM MERKEZ  KÜTAHYA
9
BÜLENT RAHMİ ÜNAL İnönü ATL ve EML İNÖNÜ  ESKİŞEHİR  
10
ENGİN DENİZ SAYAR Manisa ATL, AML, Teknik Lise ve EML MERKEZ  MANİSA
11
ENGİN TEKİN Çiğli 75.Yıl ATL, AML, Teknik Lise ve Enldüstri ML ÇİĞLİ  İZMİR
12
ERDAL AKPINAR Atatürk ATL, Teknik Lise ve EML ALTINDAĞ  ANKARA  
13
FAHRETTİN KAVİLCİOĞLU Çiğdemtepe ATL, AML, Teknik Lise ve EML YENİMAHALLE  ANKARA  
14
FATİH HAZAN Çiğdemtepe ATL, AML, Teknik Lise ve EML YENİMAHALLE  ANKARA  
15
FEVZİ TEK Torbalı ATL, Teknik Lise ve EML TORBALI  İZMİR
16
HACI MURTAZA AYDEMİR Gerede ATL ve EML GEREDE  BOLU  
17
HAKAN BABAÇ Orhaneli A.Necati Yılmaz Teknik Lise ve EML ORHANELİ  BURSA  
18
HASAN AKKURT Türközü Oğuzhan ATL, AML, Teknik Lise ve EML MAMAK  ANKARA  
19
HATİCE ÖZDEMİR Mehmet Rüştü Uzel Kimya ATL,AML,Teknik Lise ve Kimya ML YENİMAHALLE  ANKARA  
20
HÜSEYİN SOMER Ali Osman Sönmez ATL, AML, Teknik Lise ve EML OSMANGAZİ  BURSA  
21
İSMAİL GÖK Afyonkarahisar ATL, AML, Teknik Lise ve EML MERKEZ  AFYONKARAHİSAR
22
KEMAL AKGÜN Tekstil ATL, AML, Teknik Lisesi ve ML ZEYTİNBURNU  İSTANBUL
23
LEVENT GÜLTEPE Tekstil ATL, AML ve ML MERKEZ  KAHRAMANMARAŞ
24
METİN BEREKET Karşıyaka ATL, AML, Teknik Lise ve EML KARŞIYAKA  İZMİR
25
MURAT ALTIPARMAK Yenimahalle ATL, AML, Teknik Lise ve EML YENİMAHALLE  ANKARA  
26
NESRİN KIZMAZ AKGÜN Tekstil ATL, AML, Teknik Lisesi ve ML ZEYTİNBURNU  İSTANBUL
27
ÖMER UMAR Tekstil ATL, AML, Teknik Lisesi ve ML ZEYTİNBURNU  İSTANBUL
28
ÖZER TOYKAR İzmir Motor ATL, Denizcilik AML,Motor Teknik Lisesi, Motor ML KONAK  İZMİR
29
ÖZKAY ÖZ Tarsus ATL, AML, Teknik Lise ve EML TARSUS  MERSİN
30
SADIK GÜVEN Atatürk ATL, AML, Teknik Lise ve EML ODUNPAZARI  ESKİŞEHİR  
31
SEBAHATTİN GÖKMEN Battalgazi AML, Teknik Lise ve EML MAMAK  ANKARA  
32
SEMA BAYRAK Kütahya ATL,AML,Teknik Lise,EML,İMEM ve YTEM MERKEZ  KÜTAHYA
33
SÜLEYMAN YILDIRIM Afyonkarahisar ATL, AML, Teknik Lise ve EML MERKEZ  AFYONKARAHİSAR
34
ŞEVKET TURGUT Atatürk ATL, AML, Teknik Lise ve EML TOROSLAR  MERSİN
35
TİJEN AKÇA İnönü ATL ve EML İNÖNÜ  ESKİŞEHİR  
36
TURGAY AVCI Sultanahmet ATL, AML, Teknik Lise ve EML FATİH  İSTANBUL
37
YASEMİN TÜRKMEN Atatürk ATL, Teknik Lise ve EML ALTINDAĞ  ANKARA  
38
YILMAZ GÖZLET Tekstil ATL, AML, Teknik Lisesi ve ML ZEYTİNBURNU  İSTANBUL
39
YUSUF AYGÜZER Atatürk ATL, AML, Teknik Lise ve EML ODUNPAZARI  ESKİŞEHİR  
40
YÜKSEL GÜNGÖR Hürriyet ATL, AML, Teknik Lise ve EML OSMANGAZİ  BURSA  


Hizmetiçi Eğitimler:


Faaliyet Kodu Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Baş. Tarihi Bit Tarihi Türü Başvuru Tarihi
1 2008000178 Meslek Analizi ve Modüler Program Geliştirme Semineri Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / YALOVA 28/04/2008 02/05/2008 Seminer 08/04/2008
2 2008000200 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM 05/05/2008 09/05/2008 Seminer 16/04/2008
3 2008000259 Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / AKSARAY 02/06/2008 06/06/2008 Seminer 09/05/2008
4 2008000325 Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Modüllerinin Güncellenmesi Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM 23/06/2008 27/06/2008 Seminer 06/06/2008
5 2008000402 Meslek Standardı ve Akreditasyon Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü / ERZURUM 07/07/2008 11/07/2008 Seminer 16/06/2008