2008.07.03-2008.07.31

MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi)

Modüler Yapıda Öğretim Programı Geliştirme


Türkiye'de İnşaat Teknolojisi Alanında, Modüler Öğretim Programı geliştirme çalışmalarında görev verilen komisyon üyeleri 

03 Temmuz-31 Temmuz 2008 tarihleri arasında 29 (yirmi dokuz) gün süreli görevlendirme

Onaylar: 03-31 Temmuz 2008 tarihleri arasında MEGEP kapsamında görevlendirilen komisyon üyeleri

http://etogm.meb.gov.tr/duyuru/3196.pdf

 -----------------------------------------------------------------------------

Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak yürürlüğe konulan Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında; 42 meslek alanında 197 meslek dalına ait çerçeve öğretim programları; 2007–2008 Öğretim Yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıflarında, pilot uygulama yapılan okulların ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında Talim ve Terbiye Kurulu'nun 14.09.2007 tarih ve 152 sayılı Karan ile kademeli olarak uygulamaya konulmuştur.


Bu proje kapsamında söz konusu öğretim programlarının uygulamayla ilgili aksayan yönlerin ve geri bildirimlerin değerlendirilerek raporlanması, raporlar doğrultusunda çerçeve öğretim programlan ile ders bilgi sayfalan, modül bilgi sayfalan, işlem analizleri, yeterlik tabloları ve taslak meslek standardı üzerinde düzeltmelerin yapılması, alanlarında yazımı devam eden modüllerin takip edilmesi, yazımı tamamlanan ve incelemeleri biten modüllerin içerik yönünden düzeltilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere ilgi makam onayı ile EK-1 Listede adı soyadı, meslek alanı ve kurumu belirtilen iliniz atölye ve meslek dersi öğretmenleri 03 Temmuz-31 Temmuz 2008 tarihleri arasında okullarında görevlendirilmişlerdir.

MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA GÖREVLENDİRİLEN KOMİSYON ÜYELESİ ÖĞRETMENLER

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI KOMİSYON ÜYESİ ÖĞRETMENLER

ADI SOYADI                      KURUMU
SUAT ARIK                                İSTANBUL ZİNCİRLİKUYU İSOV YAPI MESLEK LİSESİ
MEHMET DURAK                       İSTANBUL ZİNCİRLİKUYU İSOV YAPI MESLEK LİSESİ
YÜKSEL GÜNGÖR                      BURSA HÜRRİYET ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ADEM GÖKHAN ÖLMEZ            ANKARA BATTALGAZİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ


16.07.2008 tarihinde Bursa Mimarlar Odasında, Nemetschek Allpla'ın Türkiye Distribütörü FGA Mimarlık Genel Müdürü, Mimar H.Gürdal ATLAMAZ ve Mimar Fatih GÜNDOĞDU ile görüşmeler yapılmıştır. İnşaat Teknolojisi Alanının genel tanıtımı ile dallarının tanıtımı yapılmış, alanımızdaki modüller ile çerçeve öğretim programı ile alan tanıtım modülü kendilerine verilmiştir. Özellikle Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, İç Mimari Yapı Teknik Ressamlığı ve Restorasyon dallarında mevcut Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim derslerinin içeriğini doldurmak üzere Entegre CAD sistemi olan Allplan ve Cinema 4D ile ilgili dört (4) saate yakın ön tanıtım eğitimi Mimar H.Gürdal ATLAMAZ ve Mimar Fatih GÜNDOĞDU'dan alınmıştır.

Toplantı ve Tanıtım Eğitime ait resimler: