2008.05.23-2008.06.20
MEB OÖP (Orta Öğretim Projesi)
Modüler Yapıda Öğretim Programı Geliştirme

Ortaöğretim Projesi kapsamında Yeni alan/dal çalışmalarında, Modüler Öğretim Programı geliştirme çalışmalarında görev verilen komisyon üyeleri

23 Mayıs - 20 Haziran 2008 tarihleri arasında 29 (yirmi dokuz) gün süreli görevlendirme

Onaylar:   http://etogm.meb.gov.tr/duyuru/2598.pdf

Motorlu Araçlar Teknolojisi - İş Makineleri Operatörlüğü Dalında çalışma yapan komisyon üyeleri:

ADI SOYADI

BRANŞI

İLİ

OKULU

YÜKSEL GÜNGÖR

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BURSA

OSMANGAZİ HÜRRİYET ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

 ------------------------------------------------------------------------------

AYDIN VİNÇ - AYDIN ŞİRKETLER GRUBU
Fatih Mh. Mercan Sk. No.6/B Y.Yalova Yolu Beşyol / BURSA
Tel:     (0 224) 271 39 52 (pbx)
Faks:    (0 224) 255 19 51
Muhsin AYDIN (Yönetim Kurulu Üyesi)
http://www.aydinvinc.com.tr/index.php

------------------------------------------------------------------------------ 

KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİ DERSİ
Sabit, hareketli kaldırma ve iletme makineleri, çalışması, görevleri, arıza tespiti, elemanların devreden söküp takılması konularının verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, sabit, hareketli kaldırma ve iletme makinelerini tanıyıp, bu makinelerdeki elemanları devreden söküp takma ve arıza tespiti yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kitaplar - (Modüller) (11 ve 12. SINIF MODÜLLERİ)
Forkliftler
Vinç Arabası
Vinç Aktarma Organları

------------------------------------------------------------------------------

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında, İş Makinaları Dalında, aşağıda çerçeve öğretim programları ile eğitim müfredatı bulunan daldaki öğrencilerin Kaldırma ve İletme Makinalarını Kullanabilmelerini sağlamak, öğrencilerin stajlarını vinç ve forklift firmalarında (VinçDer) iş başında uygulamalar yapmaları amacı ile yürütülen çalışmalar bulunmaktadır.  

Alanlara ait ders bilgi formları ve yeterlik tabloları Motorlu Araçlar

Alanlara Göre Çerceve Öğretim Programları Motorlu Araçlar

------------------------------------------------------------------------------  

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

İş Makinaları El Kitabı–2 (Kaldırma Makinaları)

1 FORKLİFT

1.1. Tanım

11.1. Forklift

11.2. Operatör

1.2. Özellikleri, Yetenekleri

1.3. Sınıflandırma

1.3.1. Güç Kaynağı Yönünden

1.3.2. Hareket İletim Sistemine Göre Forkliftler

1.3.3. Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma

1.3.4. Muhtelif Kapasite ve Özelliklerde Forkliftler

1.4. Forklittin Ana Üniteleri (Teknik Yapısı)

1.4.1. Gövde

1.5. Kullanma

1.5.1. Motoru Çalıştırmadan Önce

1.5.2. Motorun Çalıştırılması

1.5.3. Yürüyüş

1.5.4. Durdurulması ve Park etme

1.6. Kumanda Kolları

1.6.1. Forklift Asansörü Kaldırma (Lift) Pozisyonu

1.6.2. Forklift Asansörü Yatırma (Tilt) Pozisyonu

1.6.3. Forkliftde Ayna Kaydırma

1.6.4. Uzatma

1.6.5. İlave Ataşman

1.6.6. Kumanda Kolları

1.7. Forkliflerde Ağırlık Merkezi, Denge ve Kapasite

1.7.1. Ağırlık Merkezi

1.7.2. Denge

1.7.3. Forklift Kapasitesi

1.7.4. Yük Kapasite Diyagramının Okunması

1.8. Forkliftlerde Yükün Alınması, Taşınması, İstiflenmesi

1.8.1. Yüklere Girmeden Önce Alınacak Tedbirler

1.8.2. Yükün Alınması

1.8.3. Yükün Taşınması

1.8.4. Yükün İstiflenmesi

1.8.5. Yuvarlak Cisimlerin Alınması

1.9. Çeşitli Konular

1.9.1. Paletin Tanıtımı

1.9.2. Konteynerin Tanıtımı

1.9.3. Ataşmanların Tanıtımı

1.10. Forklift Kullanma ve Bakım Personeli İçin Emniyet Kuralları

2. VİNÇ

2.1. Tanım

2.2. Sınıflandırma

2.2.1. Hareket Şekli Bakımından

2.2.2. Özel Vinçler

2.3. Vinçlerin Teknik Yapıları, Yetenekleri, Özellikleri

2.3.1 Kule Vinçleri

2.3.2. Hareketli Vinçler

2.3.3 Vinç Bumları

2.4. Vinçlerde Denge ve Kapasite

2.4.1 Yükün Ağırlığı

2.4.2 Çalışma Alanı Diyagramı

2.4.3 Denge Kolları; Mesnet Ayakları Dışında

2.4.4 Muhtelif Vinçler ve Kapasite Diyagramları

2.5. Kullanma

2.5.1. Çalıştırmadan Önce

2.5.2. Çalıştırılması ve Isıtma

2.5.3. Çalışma Esnasında

2.5.4 İş Bitimi ve Park Etme

2.5.5. Elektronik Kontrol Sistemleri Ana Ünite ve Otomatik Durdurma İşlemleri

2.6. Vinçle Çalışma Teknikleri

2.6.1. Vincin Kurulması

2.6.2. Bumun Uygun Açıya Getirilmesi

2.6.3. Bum Uzunluğunu Ayarlama

2.6.4. Yükün Kaldırılması

2.6.5. Döndürme

2.6.6. Yükün Bumla Kaldırılması

2.6.7. Yükün İndirilmesi

2.7. Yük Kaldırma Elemanlar,

2.7.1. Çelik Halatlar

2.7.2. Makaralar-Kanca Blokları

2.7.3. Sapanlar ve Sapan Bağlantılı Elemanlar

2.7.4. Bağlama Elemanları

2.8. İlave Ataşmanlar

2.9. Standart El İşaretleri

2.10. Vinç Kullanma ve Bakım Personeli İçin Emniyet Kuralları

2.10.1. Kullanma Kuralları ili

2.10.2. Soğuk Havalarda Alınacak Önlemler

2.10.3. Magnetik Kaldırıcı Kullanırken

2.10.4. Makinanın Seyri Sırasında

2.10.5. Bakım Esnasında Emniyet

 -------------------- 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ ALANI

İŞ MAKİNALARI DALI

KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİ DERSİ

FORKLİFTLER MODÜLÜ

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR

GİRİŞ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

1. FORKLİFTİN GENEL GÖRÜNÜŞ VE UYARI SİSTEMLERİ

1.1. Forkliftin Tanımı ve Teknik Özellikleri

1.1.1. Tanım

1.1.2.Teknik Özellikleri

1.2. Forkliftin Sınıflandırılması

1.2.1. Güç Kaynağı Yönünden

1.2.2. Hareket İletme Sistemi Yönünden

1.2.3. Kullanıldıkları Yere Göre Sınıflandırma

1.3. Forkliftin Ana Üniteleri ve Görevleri

1.3.1. Şasi

1.3.2. Operatör Kabini ve Koltuğu

1.3.3. Karşı Ağırlık (Denge Ağırlığı)

1.3.4. Asansör Donanımı

1.3.5. Direksiyon Donanımı

1.4. Forkliftin Tip Plakalarını Tanıma

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

2. FORKLİFTİN EMNİYET SİSTEMLERİ

2.1. Forklift Ataşmanları

2.2. Forkliftin Emniyet Sistemleri

2.3. Güvenli Çalışma Bilgisi

2.4. Lastiklerin ve Bijonların Tekniğe Uygunluğu

2.5. Servis El Fren Testi

2.6. Forkliftin Kapalı Mekânlarda Çalıştırılması

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

3. FORKLİFTİN KALDIRMA MEKANİZMASI SİSTEMİ

3.1. Emniyetli Çalışma Kuralları

3.2. Çatal Kolun Standartları, Kısımları ve Teknik Özellikleri

3.3. Forklift Kaldırma Grubundaki Elemanların Standartları ve Teknik Özellikleri

3.4. Asansör Makaralarının Teknik Özellikleri

3.5. Asansör Silindiri ve Kumanda Valfinin Teknik Özellikleri

3.6. Gal Zinciri ve Teknik Özellikleri

3.7. Tilt Silindiri ve Teknik Özellikleri

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

4. FORKLİFTİN YÜK KALDIRMA TESTİ

4.1. Emniyetli Çalışma Kuralları

4.2. Forklift İle Yük Kaldırılmadan Önce yapılması Gerekenler

4.3. Aracın Kullanımı İle İlgili Bilgiler

4.3.1. Motoru Çalıştırmadan Önce

4.3.2. Motorun Çalıştırılması

4.3.3. Yürüyüş

4.3.4. Kumanda ve Kontrol Üniteleri

4.3.5. Durdurulması ve Park etme

4.3.6. Bakım ve onarım katalogu kullanma

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

5. FORKLİFTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN KONTROLÜ

5.1. Periyodik Kontrollerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

5.2. Periyodik Kontroller

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME

CEVAP ANAHTARI

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

KAYNAKÇA

--------------------- 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ ALANI

İŞ MAKİNALARI DALI

KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİ DERSİ

VİNÇ ARABASI MODÜLÜ

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR

GİRİŞ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

1. VİNÇ ARABASI TEKERLEK TERTİBATININ BAKIM VE ONARIMI

1.1. Krenlerin Sınıflandırılması ve Seçimi

1.1.1.Köprülü Krenler

1.1.2. Portal Krenler

1.1.3. Oklu Krenler-Döner Krenler

1.1.4. Kablolu Krenler

1.1.5. Mobiller

1.1.6. Vinç ve Krenlerin Sınıflandırılması

1.2. Vinç Arabası Tekerlek Tertibatı Bakım Ve Onarımı

1.2.1. İmalat Resim Bilgisi

1.2.2.Rulman ve Yatakların kontrolü

1.2.3. Halat Makaraları

1.3. Makara Konstrüksiyonu

UYGULAMA FAALİYETLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

2. VİNÇ ARABASI YÜRÜTME SİSTEMİNİN BAKIM VE ONARIMI

2.1.Motor Tip ve Çeşitleri

2.1.1.Yürütme Motorunun Kontrolü

2.1.2. Kaldırma Motorunun Kontrolü

2.1.3. Elektrik bilgisi

2.1.4. Şalt (Açma Kapama) Malzemeler

2.2. Vinç Arabasında Kullanılan Redüktörler

2.2.1. Kaldırma Redüktörü

2.2.2.Vinç Arabası Redüktörü

2.2.3.Dişli ve Pinyon Ölçüleri

2.2.4. Redüktör Çalışma ve Oran Hesapları

2.2.5. Redüktörlerin dişli ve Pinyon kontrolleri (röntgen ve ültraviyole ile)

2.3. Vinçlerde Motor Frenleri Bakım ve Onarımları

2.3.1. Balata Aşınma seviyeleri

2.3.2. Frenleme mesafesi ve Fren ayarları

2.3.4. Frenleme Mesafesi

2.3.5. Fren Çeşitleri

2.3.6. Fren Ayarları

2.3.7. Vinçlerde Kullanılan Frenler

2.3.8. Basitleştirilmiş Hesap Yöntemi

2.3.9. Pabuçlu Frenler

2.3.10. Çift Pabuçlu Frenler

2.3.11. Frenin Çalışma Prensibi

2.3.12. Fren Kasnağının Boyutlandırılması

2.3.13. ELDRO Çözücüsü

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

3.KALDIRMA SİSTEMİNİN BAKIM VE ONARIMI

3.1. Tel Halatlar

3.1.1. Tel Halatların Yapıları

3.1.2. Halat Tipleri

3.1.3. Tel Halatların Gösterimi

3.1.4. Tel Halatların Hesap Esasları

3.1.5. Halat Ömrüne Tesir Eden Etkenler

3.1.6. Tel Halatların Servisten Alınması

3.1.7. Tel Halat Çapının Hesabı

3.1.8.Halat Ucu Tespiti

3.2. Makara Donanımları

3.2.1. Makara Tipleri Ve Verimler

3.2.2. Palangalar

3.2.3. Basit Palangalar

3.2.4. İkiz Palangalar

3.3. Yük Tutma Elemanları

3.3.1. Yük Tutma Elemanlarının Özellikleri

3.3.2. Yük Tutma Elemanlarının Sınıflandırılması

3.3.3. Kanca ve Kanca Blokları

3.4. Halat Tamburları

3.4.1. Yivli Tamburlar

3.4.2. Halat Tamburlarının Yapımı

3.4.3. Tambura Halat Uçlarının Bağlanması

3.4.4. Tambur Askısı ve Dişlisi

3.4.5. Tambur boyu

3.4.6. Cidar kalınlığı

3.4.7. Tambur flanşları

3.4.8. Halat kılavuzu

3.5. Vinç Arabası Periodik Bakım ve Onarımı

3.5.1. Prosedür ve Önlemler

3.5.2. Halatların Yağlanması

3.5.3. Bakım Esasları

3.5.4. Krenlerin Muayenesi ve Bakımı

3.5.5. Krenlerin Yağlanması

3.5.6. Bakımda Uygulanacak Emniyet Tedbirleri

3.5.7. Krenlerde Bakım Aralıkları

3.5.8. Sonuçlar

UYGULAMA FAALİYETLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME

CEVAP ANAHTARLARI

KAYNAKÇA

 ---------------------

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ ALANI

İŞ MAKİNALARI DALI

KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİ DERSİ

VİNÇ AKTARMA ORGANLARI MODÜLÜ

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR

GİRİŞ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

1. TEKERLEK TERTİBATI

1.1. Tekerlek Tertibatının Bakım ve Onarımı

1.1.1. İmalat Resmi Bilgisi

1.1.2. Ölçme Yöntemi

1.1.3. Üretici Firmanın Katalog Değerleriyle Karşılaştırılması

UYGULAMA FAALİYETLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

2. KÖPRÜ YÜRÜYÜŞ SİSTEMİNİN BAKIM VE ONARIMI

2.1. Motor Tip ve Çeşitleri

2.1.1. Trifaze Motorlar

2.1.2. Monofaze Motorlar

2.2. Dişli Pinyon Ölçüleri

2.3 Redüktör Çalışma ve Oran Hesapları

2.3.1. Dişli Kutusu

2.3.2. Motor

2.4. Redüktörlerin Dişli ve Pinyonların Kontrolleri (röntgen ve ultraviole cihazları ile)

2.5. Vinçlerde Motor Frenleri, Bakım ve Onarımları

2.5.1. Teknik Resim ve Parça Listesi

2.6. Fren Ayar Mesafesi

2.7. Balata Aşınmaları

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

3. RAY VE İRTİBAT CIVATALARININ BAKIM VE ONARIMI

3.1. Metal Konstrüksiyon

3.2. Kaynak Tekniği Kren Köprüsü İmalat Esasları

3.3. Çeşitli Kaynak Teknikleri

3.4. Tekerlekler ve Raylar

3.4.1. Tekerlek Konstrüksiyonu

3.4.2. Raylar

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

4. ELEKTRİK DONANIMININ BAKIM VE ONARIMI

4.1. Vinçlerde Kulanılan Elektrik Malzemeleri

4.2. Bara Besleme Sistemleri ve Özel Yedek Malzemeleri

4.2.1.Bara çeşitleri

4.2.2. Elektrik Emniyet sistemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME

CEVAP ANAHTARLARI

KAYNAKÇA

 ------------------------------------------------------------------------------