Introductie

Deze site is bedoeld voor de personen die moeite hebben met het technische gedeelte van verslagen maken in OpenOffice.org. Voor studenten moeten verslagen vaak aan veel eisen voldoen, denk maar aan pagina nummering waar een deel Romeins en een deel normaal genummerd moet zijn. Ook moeten verslagen een inhoudsopgave bevatten, figuren moeten genummerd zijn. Deze handleiding gaat niet in op de inhoudelijke vulling van verslagen.

Het niveau om met deze handleiding te volgen is zeer laag gehouden, er is dus geen diepgaande kennis nodig voor je begint

In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Opbouw van een verslag
 • Stylen en Opmaak
 • Automatische inhoudsopgave
 • Hoofdstuknummering
 • Pagina nummering (het gebruik van verschillende soorten nummering)
 • Koptekst en Voettekst
 • Figuren en Tabellen nummeren
 • Formules
 • Plaatjes uitlijnen
 • Dubbelzijdig verslag
 • Referenties beheren
 • Bijlagen
Deze handleiding gaat uit van OpenOffice.org 3.1.1 in een standaard Ubuntu 9.10 installatie.