WELKOM.

WELKOM OP DE NEDERLANDSTALIGE INFOSITE BIJ HET FEDAME FORUM

Related Links Federation Against Mind Control

Fedame English website  http://sites.google.com/site/fedamenews/Home  is een  AANVULLING VAN
HET  FEDAME FORUM =   www.fedame.org
MC Victims Website Europe    www.mindcontrol-victims.eu
  
 Er  worden hoe langer hoe meer mensen geconfronteerd met deze problematiek van "afstandsmanipulatie", ook in Nederlandstalig Europa,
Het Fedame Forum op www.fedame.org , waarvan deze site een aanvulling is, heeft zijn wortels in Antwerpen, Belgie, en een er groeien ook steeds meer Nederlandstalige initiatieven. Dit alles leek een goede reden een specifiek Nederlandstalige info site on line te hangen, naast de Engelse site bij het Fedame Forum . De opzet en indeling zullen grotendeels gelijklopend zijn, en beide sites zullen verwijzen naar elkaar, en natuurlijk naar het Forum,  met bijzondere aandacht voor Nederlandstalige websites rond mind control en aanverwante, incluis discussie topics en Nederlandstalige initiatieven.
 
Fedame   Belgium- Netherlands :  Dutch Speaking Targets
Newsletter April 2009 Dutch, Nieuwsbrief April 2009 Nederlandstalig
 
 
Document kan worden bekeken op:
http://docs.google.com/Doc?id=dhkpz44v_15pk6gxgfk
 
 
Groeten, greetings Fedame Team
www.fedame.org
 
Objectivity (science) From Wikipedia, the free encyclopedia
An objective account is one which could ideally be accepted by any subject. Objectivity should not be mixed up with scientific consensus: Scientist may agree at one point in time but later discover that this consensus represented a subjective point of view. 
 
ONZE MISSIE
Wereldwijd verenigden de "targeted individuals" , zoals ze in de USA heten, in verschillende vrijwilligersorganizaties, wereldwijd om aandacht voor dit probleem te vragen, honderden websites verschenen op het internet over het onderwerp, maar voorlopig zijn de officiele reacties slechts sporadisch positief geweest, en de enkelingen die ons steunden, kregen tot op heden geen enkele officiele instelling tot een grootschalig internationaal onderzoek. Het is dan ook onze missie, aandacht te vragen voor deze situatie aan mensenrechtenorganizaties, de wereldgezondheidsorganzatie, wetenschappers en wereldleiders, een onbevooroordeeld, dus echt wetenschappelijk want objectief, onderzoek hiernaar te doen, en deze situatie de aandacht te geven die het verdient , als mensenrechten problematiek, gezondheids en veilligheids kwestie die de hele mensheid aangaat.
 
DE SITUATIE
VANAF HET JAAR 2000 ZIET MEN WERELDWIJD EEN PLOTSE STIJGING IN INCIDENTIE (statistische term voor aantal nieuwe gevallen per tijdseenheid) , van het aantal mensen die het doelwit worden van een "soort" onzichtbare manipulatie op afstand. De eerste sporadische meldingen bestonden reeds eerder,  vooral in de USA en UK en reeds vanaf de late jaren 90 vonden enkele mensen hierover contact met elkaar de eerste keer. Zo onstond in 1998 het mind control forum bv. Maar vanaf 2000 is er onverklaarbare plotse stijging en houdt aan tot op heden, zodat het aantal meldingen dat afkomstig is vanop elk continent van de wereld intussen, totaal onafhankelijk van elkaar, blijkt groeien.   De symtomen en effecten die gemeld lopen zijn eveneens opvallend gelijklopend, en als geheel niet vergelijkbaar met enige gekende fysieke of mentale stoornis of andere gekende verklaring.
Desondanks is deze situatie totaal onbekend, onbegrepen, en nergens in geen enkele officiele statiestiek opgenomen, en buitenstaanders zoals politici , mensenrechtenorganizaties, begrijpen op het eerste zicht totaal niet waar de meldingen over gaan, herkennen ze evenmin als deel van één en hetzelfde, en negeren ze dus niets begrijpend als een individueel mentaal probleem, inbeelding, samenzweringsverhaal of bijgeloof.
Bij nader toezien echter worden de verbanden vrij snel duidelijk, en lijkt het de bedoeling dat het geheel zo lang mogelijk onopgemerkt blijft.  
 
 
De betrokkenen melden in grote lijnen drie verschillende zaken
1 De Meeste T's  melden fysieke en pscychische symtomen, vanaf het ogenblik dat ze bewust door de manipulatie verrast worden. 
2 De meeste ti"s melden interceptie en gerichte manipulatie van electronische communicatie zowel prive als op openbare plaatsen, inbegrepen bankaarten, bankautomaten, autoelectronica, en defecten van allerhande electronische toestellen en electrische intstallaties, spontaan aan en uitschakelen van verlichting, tv, computer, en meer dan door toeval mogelijk mechanische en electronische defenten allerhande.
3 De meeste ti"s melden wat ze noemen "organized stalking", maar interpreteren het verschillend, dit houdt vreemd gedrag in van mensen rondom hen, meer dan door toeval mogelijk, en omvat ook zeer objectieve zaken zoals inbraken en geweld. 
 
Deze die normaal niet gerelateerde zaken gaan in zowat alle gevallen samen, dit wereldwijd en onafhankelijk van elkaar gemeldt , dikwijls lang voor de mensen weet hebben van het bestaan van dit fenomeen of in contact komen met anderen, zodat toeval ook hier zowat uitgesloten is, het fenomeen heeft amper mediaaandacht, en de plotse stijging in incidentie is een objectief gegegeven, het moment dat het begon, dat door geen enkele beingvloeding achteraf kan veranderen. Deze feiten moeten toch minstens de vraag doen rijzen, hoe deze meldingen zonder enig verband, dus toevallig zouden kunnen zijn.  Het syndroom heeft voorlopig geen erkende of bekende oorzaak, en wordt zelfs als dusdanig niet erkend. 
 
Dikwijls worden hierbij ook andere "synchroniciteiten" genoemd, Dit is het verband tussen verschillende gebeurtenissen meer dan door toeval mogelijk, niet verklaarbaar metdus bv zelfde dingen die tegeljkertijd gebeuren op verschillende plaatsen of te dikwijls na elkaar om toevallig te zijn, enz...

 

 

 (Wikipedia)  "In action, , Reason involves the ability to think, understand and draw conclusions in an abstract way, as in human thinking, reasoning involves a conscious attempt to discover what is true and what is best, "


 
 

Nederlandstalige Forumlinks, Discussies & Contact

 
suggesties links artikels en meer voor deze Nederlandstalige site Post in Fedame Forum :
 
DE DISCUSSIEFORUMS VAN BELGIE & NEDERLAND OP HET FEDAME FORUM
 
 
Op World Wide Friends  netwerk (Ning)  ,
 Een Nederlandstalige discussie groep  Wordt gerust lid : http://mcvictimsworld.ning.com/group/nederlandstalig 
 
Within thirty years, we will have the technological means to create superhuman intelligence. Shortly after, the human era will be ended. Is such progress avoidable? If not to be avoided, can events be guided so that we may survive?  Which May Take Us to Singularity. Vinge
 
 
(De site is in opbouw, dank voor uw begrip)