Ontmoetingsgroep Houten

In Houten is er maandelijks een soos voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een normale begaafdheid en andere mensen die contact zoeken.