3. Quy hoạch tuyến tính

_________________________________________________________________________
 
ÔN THI CAO HỌC THEO NHÓM TỐI ĐA 10 HỌC VIÊN/ NHÓM

I. CÁC KHÓA HỌC( mỗi buổi học 2,5 giờ )
      1. Khóa học cơ bản: 5 buổi/ môn
      2. Khóa học rèn luyện kỹ năng: 5 buổi/môn
      3. Khóa luyện đề: 3 buổi/ môn
II. ÔN THI VÀO CÁC TRƯỜNG:
      1. Đại học Ngoại thương
      2. Đại học Kinh tế
      3. Học viện Ngân hàng
      4. Đại học Công đoàn

____________________________________________________________________________

1. Phương pháp đơn hình

1. Khái niệm:


2. Phương pháp đơn hình: 

a. Dạng 1. Chuyển bài toán về dạng chính tắc bài toán có dạng chuẩn 
c. Dạng 3. Chuyển về dạng chính tăc, bài toán chưa có dạng chuẩn và không có phương án cực biên ban đầu - Ví dụ bài toán min chuyển sang max br>
ć
Ngọc Hải,
09:09, 16 thg 4, 2011
Comments