Stilte en rust

Stilte en rust zijn twee heel belangrijke elementen in de evenwichtige uitbouw van ons leven. De abdij kiest er daarom voor om stilte een bijzondere plaats te geven in haar huis, in het dagritme en in het persoonlijk leven van de medebroeders. Wij nodigen al onze gasten uit om mee in deze stilte-dynamiek te gaan staan.

Wij zijn er immers ook van overtuigd dat het de stilte is die ons dichter bij God brengt. Stiltebeleving is een populair thema geworden in de lawaaierige samenleving waarin we leven. In de abdij en de omliggende natuurgebieden willen wij mogelijkheden aanreiken om de stilte religieus in te vullen.

Op 23 september 2010 werd een startpunt gezet waarbij verschillende partners samenkwamen om de aspecten van rust en stilte vorm te geven in de regio rond de abdij. Op 24 september 2012 werd een eerste stilteplatform-vergadering gehouden. Een dertigtal mensen uit de regio rond de abdij, die geboeid zijn door stilte en rust in het Merode-gebied, kwamen samen om hierover mekaar in gesprek te gaan.