Natuur

De abdij bevindt zich in het De Merode-gebied. 

De Merode ligt op de overgang tussen twee grote streken: de Zuiderkempen in het noorden en het Hageland in het zuiden. 

De Zuiderkempen hebben een vlak reliëf en zandige, arme bodems, vaak beplant met dennen en sparren. Het Hageland is veel heuvelachtiger en heeft roestkleurige, versteende zandbanken en meer leem in de bodem. De bossen zijn meer verspreid en op de flanken van de heuvels vind je holle wegen. Heel specifiek is de duinengordel ten noorden van de Demervallei. Vaak geflankeerd met vennen loopt die duinengordel van Tremelo tot Tessenderlo. De grote variatie aan bodems en reliëf uit zich ook in de natuur en het historisch gebruik ervan door de mens.

De Demervallei in het zuiden is een aaneenschakeling van goed bewaarde broeken en beemden, zoals Achter Schoonhoven, de Demerbroeken, Vorsdonk, Dassenaarde en de Vallei van de drie beken. Ook de beekjes en de duinen in de omgeving herbergen nog heel wat natuur, zoals Langdonken, Molenheide, Catselt en Gerhagen-Houterenberg.  

In het noorden stroomt de Nete in haar vallei met veel moerassige turfgronden. Je vindt er o.a. de natuurgebieden Zammelsbroek, Trichelbroek-De Roost, Schaapswees en Goor Asbroek.

De streek herbergt nog veel meer natuurpareltjes, zoals de Beeltjes, Kwarekken, Varendonk, Varenbroek, Helschot, Hertberg en Averbode Bos & Heide. Benieuwd naar vennen, paraboolduinen, kwelplassen, landduinen, ijzerzandsteenheuvels, vochtige heide? Je vindt het hier en ze herbergen tal van planten en dieren, zowel zeldzaam als alom tegenwoordig, zoals stippelvaren, waterweegbree, bosanemoon, dopheide, slanke sleutelbloem, kleine ijsvogelvlinder, blauwe bosbes en dopheide. Soorten die vroeger in de hoek werden gedrukt, kunnen door een goed beheer weer floreren in de Merode en zo kan de Merode een 'Ark van Noah' worden voor de hele streek. Misschien kunnen ook soorten die in de loop der eeuwen verdrongen zijn, zoals nachtzwaluw, klapekster, jeneverbes en waterlobelia nog terugkomen?!

Bekijk hier een 20 sec. durend filmpje als intro voor je bezoek.

In de abdijboekhandel zijn wandel- en fietskaarten voorhanden om alle mooie hoekjes van de streek te verkennen.