Gebedstijden

De abdijgemeenschap komt 3 maal per dag samen 
in de kerk om te bidden:

Morgengebed: 07h00
(zater-, zon- en feestdagen: 07h30)

Eucharistie: 11h45
(zon- en feestdagen: 11h00)

Avondgebed: 18h00

Van harte welkom!

Een gedetailleerd overzicht van gebedstijden en bezinningsactiviteiten kun je hier vinden.Groepen die willen aansluiten bij een gebedsmoment kunnen zich aanmelden via: