Gebedstijden

De abdijgemeenschap komt 3 maal per dag samen 
in de kerk om te bidden:

Morgengebed: 07h00
(zater-, zon- en feestdagen: 07h30)

Eucharistie: 11h45
(zon- en feestdagen: 11h00)

Avondgebed: 18h00

Van harte welkom!

Een gedetailleerd overzicht van gebedstijden en bezinningsactiviteiten kun je hier vinden.Groepen die willen aansluiten bij een gebedsmoment kunnen zich aanmelden via: 


GOEDE WEEK 2017

Palmzondag
11h00    Eucharistie met palmwijding
18h00    Vespers van Palmzondag

Witte Donderdag
16h30    Verzoeningsdienst met biechtgelegeheid
20h00    Eucharistie met voetwassing

Goede Vrijdag
15h00    Kruisweg
20h00    Avonddienst van Goede Vrijdag met kruishulde

Paaszaterdag
21h30    Paaswake

Pasen
09h00    Morgengebed
11h00    Plechtige eucharistieviering van Pasen
18h00    Paasvespers