Gastenkwartier

Wanneer je nood hebt aan enkele dagen rust of bezinning, kun je in onze abdij terecht voor een verblijf in ons gastenkwartier. In het gastenkwartier kun je maximaal 1 week verblijven. We onderhouden een sfeer van stilte en rust. Deelname aan de gebedsdiensten van de gemeenschap wordt sterk aanbevolen. De maaltijden worden gebruikt in de gastenrefter waar al de aanwezige gasten samen eten met de gastenpater. De maaltijden zijn niet in stilte.

Voor verblijf in het gastenkwartier contacteer je de gastenpater minstens 1 week op voorhand. Het gastenkwartier is heel het jaar open, met uitzondering van een week in januari, een week in augustus en enkele kerkelijke feestdagen.

Het is niet mogelijk om voor lange tijd (verschillende weken of maanden) in het gastenkwartier of het bezinningscentrum te verblijven. Wij kunnen je ook niet ontvangen als je onaangekondigd opdaagt en wil overnachten.

Wij hebben geen plaats om je huisdier onder te brengen tijdens je verblijf in de abdij. Je laat je huisdier dus best thuis.

Schoolproject secundair onderwijs

Voor schoolprojecten, stages en inleefdagen waarbij één of enkele leerlingen van het secundair onderwijs bij ons willen verblijven om hierover een werk te kunnen maken op school, hebben we op dit moment geen mogelijkheden. Wij bieden enkel klasbezinningen aan in groepsverband, vergezeld van een leerkracht.

Aanvragen voor verblijf in het gastenkwartier

contact: gastenkwartier@abdijaverbode.be

gelieve te vermelden:
- je volledige naam en adresgegevens
- datum en uur waarop je wenst aan te komen
- datum en uur waarop je wenst te vertrekken
- eventuele dieetwensen (op medisch voorschrift)


Hou er rekening mee dat het, gezien de andere activiteiten in de abdij, mogelijk is dat je een negatief antwoord krijgt. We zien je aanvraag graag minstens een week op voorhand tegemoet. Zo kunnen we ons goed voorbereiden om je te ontvangen.

Van harte welkom

PS. Het gastenkwartier is niet de geschikte plek voor mensen met een fysische of psychologische problematiek die begeleiding of assistentie vereist.