Stilte, rust en ruimte

Stilte, rust en ruimte zijn drie zaken die broodnodig zijn als levenskwaliteit. Daarenboven zijn ze ook noodzakelijk op de weg van religie en zingeving. Wij bieden volgende activiteiten aan waar "Stilte, rust en ruimte" een voorname plaats inneemt.

Dag van de stilte

Zondag 29/10/17 – 08h00 of 14h00

Deze zondag is het in Vlaanderen “Dag van de stilte”. Wij organiseren op die dag stilte- en natuurbelevingswandelingen in de bossen rond de abdij. Er worden twee wandelingen aangeboden (voor- of namiddag). De wandeling is gratis. Wie wil kan achteraf in de abdij napraten bij koffie en gebak (€ 7,5). 

Reservatie is noodzakelijk 

De stiltewandelingen zijn volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Begeleiding: Jenny Van Hoey, Ingrid Rosseel, Nobby Thys en Jos Bielen

Stiltedag

Op zaterdag 09 december vindt er een stiltedag plaats in de abdij. Je kan je een hele dag terugtrekken in de abdij. Enkel bij het middageten wordt er gesproken, de rest van de dag verloopt in stilte. 

Thema: “Wat doen de psalmen met mij?”.

Ieder die het getijdengebed bid, weet dat psalmen een bijzondere kracht bezitten. Soms gaan ze helemaal aan je voorbij en soms grijpen ze je zo sterk aan dat ze je dagenlang niet meer loslaten. We brengen de dag door in stilte, er zijn twee conferenties en we nemen deel aan de liturgie van de abdij.

Begeleiding: Jos Bielen – € 40 - Download hier de folder