Navormingen onderwijs

In het najaar van 2017 organiseert de abdij van Averbode, in samenwerking met Uitgeverij Averbode, twee bijzonder interessante navormingen voor het domein godsdienst. Beide vormingen focussen op het zingen in de klas enerzijds en het gebruik van Bijbelverhalen anderzijds. 

Twee locaties: Ze worden aangeboden in Averbode en in St.-Maria-Aalter.

Programma
13h30    Onthaal
14h00    Welkom
14h15    Workshop "Zingen in de klas" door Jos Bielen
15h00    Pauze met infostand van gerelateerde materialen
15h30    Workshop "Bijbelverhalen in de klas" door An De Clerck (kleuteronderwijs) en Inse Van Rossom (Lager onderwijs)
17h00    Einde

Meer info over de workshops:

"Zingen in de klas"

Van Jos Bielen mag je tips verwachten om je eigen zangkunst te verbeteren om op die manier steviger in je schoenen te staan als je in de klas met de leerlingen gaat zingen. In de workshop wordt uiteraard veel gezongen: liedjes uit "Sterretjes aan de hemel" (kleuteronderwijs) en nieuwe liederen uit "Samen vieren, een schooljaar lang" (lager onderwijs). Jos Bielen is zangcoach en componist van honderden kinderliederen.

"Bijbelverhalen in de klas" voor kleuteronderwijs

We gaan op zoek naar levensbeschouwelijke schatten, impulsen en activiteiten binnen de vele hoeken van de kleuterklas. Via praktische opstellingen kunnen de deelnemers verschillende schatten uit de Bijbel ontdekken. De dagelijkse activiteiten, spelmomenten en speelhoeken van de kleuters worden via Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, Jezus- en/of Godsbeelden en rituelen levensbeschouwelijke schatten! De focus ligt op het levensbeschouwelijk verrijken van activiteiten in vele hoeken. Het componentenschema in het Werkplan Godsdienst is de leidraad.


"Bijbelverhalen in de klas" voor lager onderwijs

In deze workshop ontdekken we hoe we op een betekenisvolle manier aan de slag kunnen gaan met Bijbelverhalen in de godsdienstles. We staan stil bij de verschillende aspecten die van belang zijn bij het uitwerken van Bijbelverhalen. Door middel van concrete oefeningen, materialen en tips kunnen we gaandeweg ontdekken hoe levendig en actueel deze verhalen nog steeds zijn voor onszelf en de kinderen. Tijdens deze workshop gaan we ook regelmatig kijken welke mogelijkheden de verhalen bieden om te werken aan de interlevensbeschouwelijke competenties in de klas.

Data en inschrijving

Wie zich hiervoor inschrijft, krijgt een jaarabonnement op een geloofstijdschrift naar keuze: Naomi, Simon of Samuel, en een kortingscheque voor de aankoop van leermiddelen van Uitgeverij Averbode cadeau. 

Kleuteronderwijs:

    woensdag 04/10/17 - Abdij Averbode - klik hier om je in te schrijven


Lager onderwijs:

    woensdag 27/09/17 - Abdij Averbode - klik hier om je in te schrijven

    woensdag 11/10/17 - Domein Menas (Aalter) - klik hier om je in te schrijven

Deze navorming kost € 39 per persoon. Studenten lerarenopleiding betalen slechts € 25. U krijgt bovenop de vorming een jaarabonnement op een van de geloofstijdschriften van Averbode én een kortingscheque om leermiddelen aan te schaffen.