Inspiratiedagen

Deze initiatieven willen je de mogelijkheid geven om, dicht aansluitend bij het gebedsleven van de abdijgemeenschap, enkele dagen in de abdij door te brengen om zo nieuwe inspiratie op te doen voor je geloof. Deze dagen wordt begeleid door een van de confraters van de abdij. Meestal zijn er twee conferenties per dag voorzien.

In deze drukke tijden hebben steeds meer mensen nood aan een adempauze. Ook voor gelovige mensen is het nodig om af en toe een "religieuze adempauze" in te lassen: een adempauze waarbij er terug wat religieuze lucht opgesnoven kan worden, tot voeding van het eigen geloofsleven. Hieraan willen deze inspiratiedagen meewerken.


Voor dit werkjaar zijn deze activiteiten afgelopen. Kijk ook eens bij Retraites