Inspiratiedagen

Deze initiatieven willen je de mogelijkheid geven om, dicht aansluitend bij het gebedsleven van de abdijgemeenschap, enkele dagen in de abdij door te brengen om zo nieuwe inspiratie op te doen voor je geloof. Deze dagen wordt begeleid door een van de confraters van de abdij. Meestal zijn er twee conferenties per dag voorzien.

In deze drukke tijden hebben steeds meer mensen nood aan een adempauze. Ook voor gelovige mensen is het nodig om af en toe een "religieuze adempauze" in te lassen: een adempauze waarbij er terug wat religieuze lucht opgesnoven kan worden, tot voeding van het eigen geloofsleven. Hieraan willen deze inspiratiedagen meewerken.

Stille retraite

Zondagavond 25 tot vrijdagvoormiddag 30/06/17
Thema: "Schenk mij leven, Heer, U die genade bent"
Een retraite in stilte waar inleidingen tot lectio divina (Schriftoverweging), persoonlijk en gemeenschappelijk gebed de weg helpen effenen voor ontmoetingen met God die genade is.
Begeleider: Theo Hermans
Deelname: € 375
Alles verloopt in volstrekte stilte