Inspiratiedagen

Deze initiatieven willen je de mogelijkheid geven om, dicht aansluitend bij het gebedsleven van de abdijgemeenschap, enkele dagen in de abdij door te brengen om zo nieuwe inspiratie op te doen voor je geloof. Deze dagen wordt begeleid door een van de confraters van de abdij. Meestal zijn er twee conferenties per dag voorzien.

In deze drukke tijden hebben steeds meer mensen nood aan een adempauze. Ook voor gelovige mensen is het nodig om af en toe een "religieuze adempauze" in te lassen: een adempauze waarbij er terug wat religieuze lucht opgesnoven kan worden, tot voeding van het eigen geloofsleven. Hieraan willen deze inspiratiedagen meewerken.

Stiltedag

Op zaterdag 09 december vindt er een stiltedag plaats in de abdij. Je kan je een hele dag terugtrekken in de abdij. Enkel bij het middageten wordt er gesproken, de rest van de dag verloopt in stilte. 

Thema: “Wat doen de psalmen met mij?”.

Ieder die het getijdengebed bid, weet dat psalmen een bijzondere kracht bezitten. Soms gaan ze helemaal aan je voorbij en soms grijpen ze je zo sterk aan dat ze je dagenlang niet meer loslaten. We brengen de dag door in stilte, er zijn twee conferenties en we nemen deel aan de liturgie van de abdij.

Begeleiding: Jos Bielen – € 40 - Download hier de folder

VOLZET

Leerhuis: Bidden met Origenes

Origenes (ca. 185-254) is de meest productieve en vernieuwende christelijke auteur uit de drie eerste eeuwen. Exegese, theologie, apologetiek en geloofsleven vormen bij hem een organisch geheel. Zo situeert hij het christelijk gebed als een priesterlijke verantwoordelijkheid van elke christen. Iedere gedoopte is geroepen om al in deze wereld en voor deze wereld de Vader te leren aanbidden door en met de Logos: de Zoon, het Woord van de Vader.

Dit leerhuis biedt een inleiding op Origenes en zijn visie over het gebed en een commentaar bij teksten van deze theoloog als handreiking voor het persoonlijk bidden. Hiertoe wil ook het samen bidden met de abdijgemeenschap in Eucharistie en getijdengebed een hulp zijn.

Zondagavond 25 tot dinsdagavond 27/02/18

Begeleiding: Theo Hermans – € 150

Klik hier om in te schrijven