Inspiratiedagen

Deze initiatieven willen je de mogelijkheid geven om, dicht aansluitend bij het gebedsleven van de abdijgemeenschap, enkele dagen in de abdij door te brengen om zo nieuwe inspiratie op te doen voor je geloof. Deze dagen wordt begeleid door een van de confraters van de abdij. Meestal zijn er twee conferenties per dag voorzien.

In deze drukke tijden hebben steeds meer mensen nood aan een adempauze. Ook voor gelovige mensen is het nodig om af en toe een "religieuze adempauze" in te lassen: een adempauze waarbij er terug wat religieuze lucht opgesnoven kan worden, tot voeding van het eigen geloofsleven. Hieraan willen deze inspiratiedagen meewerken.

Stiltedag

Op zaterdag 09 december vindt er een stiltedag plaats in de abdij. Je kan je een hele dag terugtrekken in de abdij. Enkel bij het middageten wordt er gesproken, de rest van de dag verloopt in stilte. Op twee momenten verzorgt een van de medebroeders een lezing over de advent.

Prijs: € 40

Vijfdaagse retraite

Van 11 tot 15 december kun je deelnemen aan een klassieke retraite in onze abdij. Je neemt deel aan al de gebedsdiensten van de abdijgemeenschap en er zijn twee conferenties per dag. E.H. Jan Vankeirsbilck begeleidt deze retraite.

De goede boodschap van Jezus Christus volgens Marcus 

Algemeen wordt aangenomen dat het evangelie volgens Marcus het oudste is. Het ontstond wellicht te Rome na 70 na Christus. De eerste lezers waren waarschijnlijk christenen afkomstig uit het heidendom. Situaties van vervolging zijn hen niet onbekend. Vanuit die context stellen zij zich opnieuw de vraag naar de betekenis van Jezus van Nazaret. Tijdens deze bezinningsdagen gaan we als gelovigen uit de 21ste eeuw samen met Marcus en zijn gemeenschap op zoek naar een antwoord op die vraag. We lezen samen de volledige tekst van het evangelie (Willibrordvertaling 1995).


Prijs: € 395
De retraite begint op maandagvoormiddag. We verwachten je om 09h30. Wil wie kan reeds op zondag om 17h00 aankomen (+ € 45)