Eutonie

Eutonie bewerkt een globale lichaamsbewustwording. Ze nodigt uit om de eigen spanningstoestand te verkennen en alert bij te sturen. Ze stimuleert de zorg voor meer welbevinden. Ze leert omgaan met spanning, met spreiding van je energie en met pijn. Ze zoekt de spontane adem- en bewegingsvrijheid in de dagelijkse handelingen te herwinnen. Terwijl je op een matje ligt, wanneer je zit of staat worden eenvoudige bewegingen uitgevoerd. Het doel is niet een en ander te kunnen, maar wél bewust te worden van wat je voelt. Eutonie is een fijne manier om jezelf beter te leren kennen en tot rust te komen. Het is een mogelijkheid om je levenskwaliteit te verbeteren.

Begeleiding: Monique Wittevrouw, eutoniepedagoge en Michel Pouls, theoloog


Je kan aan deze activiteiten deelnemen mét of zonder overnachting in Averbode.


Eutoniedriedaagse

donderdagavond 28 tot zaterdagnamiddag 30/12/17

€ 150 zonder overnachtingen / € 220 mét overnachtingen

Klik hier om in te schrijven

Eutonieweekend

donderdagavond 28 tot zaterdagnamiddag 30/12/17

€ 150 zonder overnachtingen / € 220 mét overnachtingen

Klik hier om in te schrijven