Catechese op zondag

Tertullianus (ca. 200) zei: “Je bent niet als christen geboren, je moet het worden.” Nog ouder is de uitspraak van de heilige Ignatius van Antiochië. Vlak voor zijn marteldood vertelde hij: “Ik begin nu pas leerling te worden”. Het is niet zozeer een kwestie van nederigheid om dit zo te zeggen, het is vooral realistisch. Nu het geen zaak van socialisatie meer is binnen een haast homogeen christelijke cultuur, is het geloof terug een kwestie van persoonlijke ontdekking, van geleidelijke initiatie en van bewuste keuzes.

Praktisch

Elke derde zondag van de maand organiseert de abdij van Averbode een catechesebijeenkomst op zondagmorgen. We komen samen om 10h00 bij een kop koffie, verdiepen ons gedurende een half uur in een of ander onderwerp uit onze geloofsinhoud en vieren om 11h00 samen eucharistie in de abdijkerk. Deze momenten worden begeleid door verschillende medebroeders van de abdij, telkens vanuit een andere invalshoek.

We hopen hierdoor meer inzicht te krijgen in de rijkdom van ons geloof. Het gaat erom te begrijpen wat we geloven. We willen kijken naar de bronnen van onze spiritualiteit en ze herontdekken. Deze catechesebijeenkomsten zijn bedoeld voor jong en oud, voor iedereen die het christelijk geloof en haar uitingsvormen beter wil begrijpen en de nood voelt aan verdieping en reflectie.

Agenda 2017-2018

18/03/18 - Een post-kritisch geloof (Andreas Willems)

15/04/18 - De verrezen Christus (Raymond Minnaert)

20/05/18 - Op bedevaart... (Paul Schelstraete)

17/06/18 - Hoe het Johannesevangelie mijn geloof vooruit hielp (Vincent Ceulemans)