Bezinning voor onderwijsmensen

Inzet en bezinning hebben elkaar nodig, ook in het onderwijs. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist. Regelmatig heb je vers proviand nodig. Met voedzame ingrediënten. En in gepaste dosis. In een 'Bezinning voor onderwijsmensen' vind je die. De basisbestanddelen van deze dagen zijn: stil worden, luisteren, bedachtzaam spreken, het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren, nadenken over je inzet in het onderwijs en de plaats van je geloof daarin verkennen.


Data volgend schooljaar

23+24/11/18: Ann Depuydt

25+26/01/19: Johan Vrints

22+23/02/19: José Pype

22+23/03/19: Carl Snoeckx

Inschrijven kan vanaf half augustus.

Welkom aan gepensioneerden

GRAAG UW AANDACHT

De bezinningsinitatieven zijn bedoeld als geestelijk proviand voor mensen die actief zijn in het onderwijs. Zij krijgen prioriteit bij tijdige inschrijving. Gepensioneerde medewerkers uit het onderwijs geven soms te kennen dat ook zij graag inspiratie blijven krijgen. Zij kunnen zich aanmelden op een wachtlijst. Indien er vier weken voor de bezinning nog plaatsen zijn, ontvangen zij een bevestiging van inschrijving en kunnen zij effectief deelnemen.