Vragen

Voorzieningen op het complex

In vergelijking met veel andere tuincomplexen heeft Ons Genot veel voorzieningen. Zo beschikken we over:
een verenigingsgebouw met kantine waar in weekeinden frisdrank, koffie/thee, broodjes, soep en ijsjes worden verkocht;
een tuinwinkel waar u terecht kunt voor gereedschap, grond, mest, zaden, vogelhuisjes, gas, zonnecellen en meer tuinbenodigdheden;
een flinke speeltuin voor de kleintjes;
een ruiltuin waar leden planten kunnen uitwisselen;
een grote composthoop en gelegenheid tot het versnipperen van snoeiafval in het najaar;
stromend water zolang het niet vriest;
toiletvoorzieningen die het hele jaar door beschikbaar zijn.


Activiteiten

Onze actieve leden organiseren het hele jaar door activiteiten waaronder:
een feestelijke opening van het nieuwe jaar;
een plantenmarkt;
een zomerfeest;
een jaarlijks terugkerende lathyrus, dahlia- en chrysantententoonstelling;
creatieve workshops (bijvoorbeeld bloemschikken en knutselen);
high tea's;
klaverjassen;
Kerst- en Sint Nicolaas activiteiten.


Commissies

Heeft u tijd over en zin om een extra vrijwillige bijdrage te leveren? Binnen de vereniging zijn verschillende commissies actief die uw hulp kunnen gebruiken:
het A-team (organisatie festiviteiten, kantine en andere activiteiten);
woensdagbikkelploeg (grote onderhoudsklussen)
de tuincommissie (onderhoud gemeenschappelijk groen);
bouwcommissie (onderhoud en aanbouw voorzieningen);
redactieteam van het Floriantje (verenigingsblad dat maandelijks uitkomt);
team tuinwinkel;
Uiteraard kunt u de vereniging ook bijstaan als medewerker in de kantine, toezichthouder bij de composthoop en begeleider van het regulier tuinwerk.
  
Tuinwerk

Alle leden zijn verplicht om zes keer per jaar algemeen tuinwerk te verrichten. Bent u niet in staat om het tuinwerk uit te voeren, bijvoorbeeld vanwege ziekte, dan dient u zelf een vervanger te regelen. Het tuinwerk op een later moment inhalen is ook een optie. Verder kan in overleg met het bestuur een vervangende taak worden gezocht, bijvoorbeeld toezicht houden bij de composthoop of het aansturen van het tuinwerk.


Huisregels

We proberen overlast in het complex zo veel mogelijk te beperken. Daarom hebben we in overleg met elkaar een aantal huisregels opgesteld, waaraan iedereen gehouden wordt. De belangrijkste zijn:
Geen vee, pluimvee of bijen op de tuin.
Barbecueën mag, vuilnis verbranden niet.
Muziek maken en draaien we thuis.
Composthopen plaatsen uit het zicht.
Rijwielen stalt u in uw tuin of uit de weg.
Een volledige lijst vindt u in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en verslagen van Algemene Ledenvergaderingen.


Tuincontroles

Om te voorkomen dat tuinen (en daarmee het complex) in verval raken, voert het verenigingsbestuur regelmatig een tuincontrole uit. Tijdens die controles wordt de onderhoudsstaat van uw tuin, huisje en eventueel kas of berghok geïnspecteerd. Schiet het onderhoud tekort, dan krijgt u een waarschuwing. Drie waarschuwingen betekent afscheid nemen van de vereniging. Zaken die in ieder geval niet geaccepteerd worden:
rommel of gereedschap verspreid over de hele tuin,
hekjes die opgaan in heggetjes,
te grote composthopen.
Lukt het, ondanks goede wil, niet meer om de tuin aan kant te houden? Neem dan alstublieft contact met ons op voordat het helemaal mis gaat. Het kost de vereniging veel inspanning en geld om verloederde tuinen weer aan kant te krijgen.


Asbestafval

En u wilt daarvan af? Dan is daarvoor de procedure als volgt:
Neem contact op met de Dienst Stads Ontwikkeling van de gemeente Utrecht, afdeling bouwen, wonen en ondernemen. Tel. 030-286 48 02 en meldt, dat u asbestafval wil aanbieden. Er wordt dan door de betreffende ambtenaar waarmee u bent doorverbonden, met u een afspraak gemaakt om op uw tuin vast te stellen of het daadwerkelijk om asbest gaat en hoeveel dat is. Daar moet u bij aanwezig zijn! Er wordt ter plaatse een formulier "melding sloop asbestbevattend materiaal" ingevuld met daar- bij het zogenaamde "wie wat waar verhaal".

Na ongeveer 5 dagen krijgt u over de post dat formulier, voorzien van een stempel, samen met een begeleidende brief, terug. In deze brief staat een instructie, die o.a. inhoud, dat u op een afvalstation verpakkingsmaterialen kunt ophalen. Het asbestafval moet n.l. ingepakt worden ingeleverd op het
afvalstation en de u toegezonden papieren dienen daaraan te zijn toegevoegd.

Al met al een hele procedure die geheel kosteloos is maar wel behoorlijk wat werk met zich mee- brengt. En let op!! Verwijderen en/of storten van asbesthoudende materialen zonder toestemming van de gemeente is een economisch delict dat stevig wordt bestraft!