Mededelingen Bestuur

Samen zorgen we ervoor dat de vereniging voor alle leden een prettig buitenverblijf blijft. Hieronder leest u hoe u daar zelf een bijdrage aan kunt leveren. Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

Takkenwallen broednest ratten

Er zijn nog steeds leden die takken opstapelen in hun tuin. Deze 'takkenwallen' zijn erg

aantrekkelijk voor de ratten in het complex. Om te voorkomen de situatie uitmondt in een rattenplaag, verzoeken wij u vriendelijk takkenstapels te verwijderen. Bij voorbaat dank voor de medewerking.


Tuincontrole

Eens per drie maanden beoordeelt het bestuur de onderhoudsstaat van uw tuin en huisje. Dit doen we om te voorkomen dat individuele tuinen en daarmee het gehele complex in verval raken. De beoordeling vindt plaats op basis van regels die voor alle leden gelden. Lukt het, ondanks goede wil, niet meer om de tuin aan kant te houden? Neem dan alstublieft contact met ons op voordat het helemaal mis gaat.

Hek dicht

Denkt u er om. Het hek van het complex moet ook in de zomer afgesloten zijn, en wel tussen 20.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends. Denk er dus aan als u het complex opgekomen bent, of het heeft verlaten.